Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ: Το 41,5% των εργαζομένων στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί καθόλου ψηφιακές συσκευές

Σύμφωνα με ειδική έρευνα για τις εργασιακές δεξιότητες η οποία διεξήχθη παράλληλα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού κατά το έτος 2022

Περίπου οι μισοί εργαζόμενοι στη χώρα μας δεν χρησιμοποιούν καθόλου ψηφιακές συσκευές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ειδικής έρευνας (ad hoc) για τις εργασιακές δεξιότητες η οποία διεξήχθη παράλληλα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού κατά το έτος 2022, που παρουσίασε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, το 41,5% των υπαλλήλων δεν χρησιμοποιεί καθόλου ψηφιακές συσκευές, τo 11,7% χρησιμοποιεί ψηφιακές συσκευές όλο ή σχεδόν όλο το χρόνο εργασίας και το 10,9% τις χρησιμοποιεί τον μισό ή λίγο περισσότερο από τον χρόνο εργασίας.

Ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας ήταν τα άτομα ηλικίας 15 έως 74 ετών που είχαν απασχόληση κατά την περίοδο της έρευνας ή είχαν εργαστεί τους τελευταίους 24 μήνες.

ΕΛΣΤΑΤ: Έρευνα για τις εργασιακές δεξιότητες στην Ελλάδα - Το 41,5% δεν χρησιμοποιεί καθόλου ψηφιακές συσκευές
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Εξετάζοντας τον χρόνο χρήσης ψηφιακών συσκευών κατά επάγγελμα, παρατηρείται ότι η συχνότερη χρήση απαντάται στους υπαλλήλους γραφείου, τους τεχνικούς – τεχνολόγους και τα ανώτερα στελέχη. Η μικρότερη χρήση εμφανίζεται στους ανειδίκευτους εργάτες και στους γεωργούς, κτηνοτρόφους και αλιείς.

222222
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν ότι αφιερώνουν τον μισό ή περισσότερο από τον χρόνο εργασίας τους στην ανάγνωση εγχειριδίων και τεχνικών εγγράφων είναι 3,9%, ενώ το ποσοστό όσων ασχολούνται με πολύπλοκους υπολογισμούς είναι περίπου 4,1% (Γράφημα 3).

3333
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Εξετάζοντας την απασχόληση με γνωστικές διαδικασίες κατά επάγγελμα, φύλο και ομάδες ηλικιών, παρατηρείται ότι το ποσοστό είναι υψηλότερο στο σύνολο των ανδρών απ’ ό,τι στο σύνολο των γυναικών (10,2% έναντι 9,7%) ενώ διαφοροποιείται ανά συνδυασμό φύλου και επαγγέλματος, καθώς τα ποσοστά είναι υψηλότερα στους άνδρες με εξαίρεση τους τεχνικούς-τεχνολόγους και τους υπαλλήλους γραφείου. Όσον αφορά στο συνδυασμό φύλου και ηλικίας, οι γνωστικές διαδικασίες είναι παρατηρούνται περισσότερο στους άνδρες 35-54 ετών και στις γυναίκες 15-34 ετών (10,7% και 12,2%, αντίστοιχα).

Capture
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Συνολικά, το μεγαλύτερο ποσοστό χρόνου δαπανάται στην αλληλεπίδραση με άτομα εκτός της επιχείρησης, ενώ το αμέσως μεγαλύτερο στην αλληλεπίδραση με άτομα εντός της επιχείρησης (Γράφημα 4).

GRAF4
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Επίσης, παρατηρείται ότι ο μέσος χρόνος που αφιερώνουν οι εργαζόμενοι σε καθήκοντα που απαιτούν κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικά μεγαλύτερος για τα άτομα με ανώτερη εκπαίδευση (Γράφημα 5).

GRAP5
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλιείς, οι ανειδίκευτοι εργάτες και οι ειδικευμένοι τεχνίτες δηλώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ενασχόλησης με καθήκοντα που απαιτούν έντονη σωματική εργασία ενώ οι ειδικευμένοι τεχνίτες, οι τεχνικοί-τεχνολόγοι και οι επαγγελματίες δηλώνουν συχνότερα καθήκοντα που απαιτούν επιδεξιότητα δακτύλων (Γράφημα 6).

graph6
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Σημαντικές διαφορές παρατηρούνται μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και μεταξύ εργαζόμενων διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου. Ειδικότερα, περισσότεροι από τους μισούς άνδρες (55,5%) αναφέρουν ότι αφιερώνουν αρκετό ή περισσότερο από το χρόνο εργασίας τους σε έντονη σωματική προσπάθεια ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι (42,7%). Αντίστοιχα, το 79,7% των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει μέχρι Γυμνάσιο αφιερώνουν (τουλάχιστον) αρκετό χρόνο σε σωματική εργασία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 27,8% (Γράφημα 7).

77777
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Αντίστοιχη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών εμφανίζεται στην ενασχόληση με καθήκοντα που απαιτούν επιδεξιότητα. Το 31,1% των ανδρών ασχολείται τουλάχιστον αρκετό από το χρόνο εργασίας ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών είναι 21,2%. Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο, παρατηρείται ότι η ενασχόληση με καθήκοντα που απαιτούν επιδεξιότητα αυξάνεται με το επίπεδο εκπαίδευσης (Γράφημα 8).

888
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Τα άτομα που ερευνήθηκαν απάντησαν για το βαθμό αυτονομίας που έχουν στην εργασία τους και συγκεκριμένα για το αν έχουν – και σε ποιο βαθμό – τη δυνατότητα να επιλέγουν τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών τους και να επηρεάζουν το περιεχόμενο της εργασίας τους. Στο Γράφημα 9 παρατηρείται ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του βαθμού αυτονομίας στη σειρά εκτέλεσης και του βαθμού αυτονομίας στην επιλογή του περιεχομένου των εργασιών.

Capture
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Το μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας (και στη σειρά και στο περιεχόμενο) δηλώνουν τα άτομα που εργάζονται ως γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλιείς και ως ανώτερα στελέχη και τον μικρότερο οι ανειδίκευτοι εργάτες και οι χειριστές μηχανημάτων.

Τα άτομα που ερευνήθηκαν, ερωτήθηκαν για το βαθμό στον οποίο εκτελούν τα καθήκοντά τους ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες – δηλαδή, κανόνες που περιγράφουν επακριβώς τη σειρά και τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Παρατηρείται ότι, εν γένει, η εφαρμογή αυστηρών διαδικασιών είναι συχνότερη στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (με προσωπικό άνω των 49 ατόμων). Για παράδειγμα, το ποσοστό των ατόμων που ακολουθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τέτοιες διαδικασίες είναι πολύ μεγαλύτερο σε αυτές, από ό,τι στις άλλες επιχειρήσεις (Γράφημα 10).

gprah10
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Σε ό,τι αφορά στα επαγγέλματα, τα άτομα με ειδίκευση, είτε χειρωνακτικά είτε μη-χειρωνακτικά, ακολουθούν πολύ συχνότερα αυστηρά πρωτόκολλα. Όσον αφορά στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας το φαινόμενο είναι εντονότερο στις κατασκευές.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu