Οικονομία

Ένας ακόμα φόρος από ΑΑΔΕ: ΦΠΑ 24% σε όλες τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές

Έντονες αντιδράσεις από την αγορά που υποστηρίζει ότι η επιβολή ΦΠΑ θα οδηγούσε σε μεγάλα προβλήματα τον κλάδο των επενδύσεων

Μετά τους νέους φόρους σε ελεύθερους επαγγελματίες, βραχυχρόνιες μισθώσεις, τροποποίηση συντελεστών ΦΠΑ, η ΑΑΔΕ προχωρά και στην επιβολή ΦΠΑ 24% σε όλες τις εξωχρηματιστηριακές (Over The Counter) συναλλαγές.

Η εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, ΑΕΠΕΥ (Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) και ΑΕΕΔ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης)  που όπως επισημαίνουν, ένας τέτοιος φόρος θα οδηγούσε σε μεγάλα προβλήματα τον κλάδο και θα απαγόρευε ουσιαστικά μια σειρά πολύ συχνών κινήσεων και πρακτικών τους.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Γιάννης Πολυχρονίου, έθεσε ήδη το θέμα στον υφυπουργό Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη υποστηρίζοντας ότι «Είναι εντελώς παράλογο η κυβέρνηση να μειώνει το φόρο επί των πωλήσεων στις μετοχές για να τονώσει την εμπορευσιμότητα στο χρηματιστήριο και παράλληλα να επιβάλλει ΦΠΑ εξοντώνοντας τα CFD’s, ένα εργαλείο που λειτουργεί ενισχυτικά στον όγκο των συναλλαγών. Επίσης, μια φορολόγηση με 24% θα σημαίνει ότι κάποιος επενδυτής για να αποκτήσει οριακό κέρδος θα πρέπει να προσδοκά μια απόδοση τουλάχιστον ίση με 25%, κάτι εξαιρετικά αποτρεπτικό» .

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «τα συμβόλαια επί διαφοράς (CFD’s), αποτελούν παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα που δεν διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά και χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου. Σύμφωνα με τα συμβόλαια αυτά, το κάθε εμπλεκόμενο μέρος αποδέχεται να καταβάλλει στο άλλο τη διαφορά που προκύπτει λόγω της κίνησης στην τιμή κάποιου υποκείμενου αγαθού όπως είναι, μεταξύ άλλων, ο δείκτης του χρηματιστηρίου, η τιμή μίας μετοχής, η τιμή ενός εμπορεύματος (π.χ. φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια κ.ά)» και καταλήγει στο ότι θα πρέπει να επιβληθεί σε αυτά ΦΠΑ 24%.

Και ενώ φαινομενικά η συγκεκριμένη εγκύκλιος αναφέρεται μόνο στα CFD’s, στην πράξη επισημαίνει ότι θα πρέπει να φορολογηθούν με 24% όλα τα παράγωγα επενδυτικά προϊόντα που δεν τελούν υπό διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακή αγορά.

Για παράδειγμα, θα πρέπει να φορολογηθούν οι σχετικές πράξεις συναλλάγματος των τραπεζών, οι αγορές μη διαπραγματεύσιμων ομολόγων, οι κινήσεις των εταιρειών να κλειδώσουν τα επιτόκια δανεισμού τους μέσα από την απόκτηση Internet Rate Swaps και μια σειρά άλλων επενδυτικών κινήσεων.

Η κυβέρνηση και μέσω του υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη, έχει υποσχεθεί να μελετήσει το θέμα, προκειμένου να αποφευχθούν αχρείαστες παρενέργειες.

close menu