Επενδύσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για επενδύσεις και τους κινδύνους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Στόχο η ενημέρωση των επενδυτών και των πολιτών σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από τις αγορές κεφαλαίου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο των δράσεων του πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου 2023-2028 και της συνεργασίας της με την Joint Committee και την IOSCO, δημοσίευσε το
Ενημερωτικό Φυλλάδιο «ΜΗΝ ΕΠΕΝΔΥΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ», με στόχο την ενημέρωση των επενδυτών και των πολιτών εν γένει, αναφορικά με τους κινδύνους που
απορρέουν από τις αγορές κεφαλαίου.

Το Ενημερωτικό Φυλλάδιο εξηγεί βασικές έννοιες της Κεφαλαιαγοράς και παρέχει οδηγίες στους επενδυτές όταν συμμετέχουν στην κεφαλαιαγορά. Επίσης, παρέχει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για την ορθή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση προβλημάτων, κινδύνων και προκλήσεων που ενδέχεται να προκύψουν αλλά και πληροφορίες για την ανάγκη αυξημένης εγρήγορσης κυρίως από άπειρους ιδιώτες επενδυτές, σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν οι επενδύσεις μέσω διαδικτυακών συναλλαγών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά.

H προστασία του επενδυτικού κοινού αποτελεί πρωταρχικής σημασίας προτεραιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κατά την άσκηση του εποπτικού και ρυθμιστικού της ρόλου, προάγει την προστασία του επενδυτικού κοινού και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες επενδυτών, που είναι πιο ευάλωτες ή εκτίθενται σε καινούργιους ή πιο σύνθετους κινδύνους.

Μεταξύ των δεσμεύσεων και των δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προτάσσεται η ενίσχυση του Χρηματοοικονομικού Εγγραματισμού – στο πλαίσιο του οποίου εκδόθηκε το συγκεκριμένο ενημερωτικό φυλλάδιο, το πρώτο μίας σειράς σχετικών εκδόσεων που θα ακολουθήσουν – ως πρόσθετο μέτρο ενημέρωσης και προστασίας του επενδυτικού κοινού.
Μπορείτε να διαβάσετε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu