Επιχειρήσεις

ENTERSOFT: Εκλογή και συγκρότηση σε σώμα της νέας Επιτροπής Ελέγχου

Λόγω λήξης της θητείας της προηγούμενης Επιτροπής Ελέγχου

Η εταιρεία Entesoft γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, δυνάμει της από 17/05/2024 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, εξελέγη η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, λόγω λήξης της θητείας της προηγούμενης Επιτροπής Ελέγχου.

Ειδικότερα κατά την 17η /05/2024 η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, έχοντας λάβει υπόψη της τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ενέκρινε την εκ νέου εκλογή τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, αποτελούμενης από δύο μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν τρίτο, η οποία συγκρότηθηκε σε σώμα με το από 20/05/2024 πρακτικό της ως εξής:

1. Μαρίκα Λάμπρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Γεώργιος Λυσσαίος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Παναγιώτα Κώστα, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου- ανεξάρτητη τρίτη- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu