Ελλάδα

ΕΟΦ: Προσωρινός πρόεδρος ο Ευάγγελος Μανωλόπουλος – Σε εκκρεμότητα το υπάρχον ΔΣ

Η απόφαση δεν ξεκαθαρίζει τι θα γίνει με το υπάρχον ΔΣ του Οργανισμού το οποίο διόρισε ο τέως υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στις 23 Απριλίου με δυνατότητα 3ετούς θητείας

Τον διορισμό του ως προσωρινού προέδρου στον ΕΟΦ προβλέπει το ΦΕΚ που εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας για τον καθηγητή Ευάγγελο Μανωλόπουλο.

Συγκεκριμένα το ΦΕΚ αναφέρει:

  1. Το υπ’ αρ. 3628/1-11-2023 έγγραφο του Γραφείου του Υπουργού Υγείας, σχετικά με τον διορισμό, μεταβατικά, του Μανωλόπουλου Ευάγγελου, ως προσωρινού Πρόεδρου στον Ε.Ο.Φ..
  2. Το υπό στοιχεία Γ4β/οίκ.:43271/10-08-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων/Τμήμα Β’ του Υπουργείου Υγείας προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) σχετικά με την προεπιλογή υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).
  3. Την υπό στοιχεία Β2α.οίκ.:58903/7-11-2023, προβλεπόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), αιτιολογημένη εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και επομένων ετών του Ε.Ο.Φ., αποφασίζουμε:
  • Α. Διορίζουμε, μεταβατικά, τον ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ΑΒ925836, Καθηγητή Φαρμακολογίας – Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στη θέση του προσωρινού Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.-ΝΠΔΔ).
  • Β. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού διέπεται από καθεστώς πλήρους απασχόλησης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4715/2020 (Α’ 149).
  • Γ. Η θητεία του ανωτέρω διοριζόμενου άρχεται από τη δημοσίευση της παρούσας και διαρκεί για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023 (Α’ 183).

Το ΦΕΚ έρχεται να διορθώσει την κίνηση του υπουργείου να ανακοινώσει απευθείας ανάθεση σε νέο πρόεδρο και νέο ΔΣ στον ΕΟΦ, όταν είχε προηγηθεί ΦΕΚ της υπουργού Εσωτερικών Νίκης Κεραμέως που προβλέπει την επιλογή προέδρων Οργανισμών μόνο μέσω ΑΣΕΠ.

Η απόφαση ωστόσο δεν ξεκαθαρίζει το θα γίνει με το υπάρχον ΔΣ του Οργανισμού το οποίο διόρισε ο τέως υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στις 23 Απριλίου με δυνατότητα 3ετούς θητείας.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu