Επιχειρήσεις

Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Ευριπίδης Δοντάς

Για λόγους υγείας η αποχώρηση - Πρόεδρος αναλαμβάνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Απόστολος Δοντάς - Νέο μέλος στο ΔΣ ο Ηρακλής Βλαχούλης

Η «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την παραίτηση του κ. Ευριπίδη Χαρ. Δοντά, για λόγους υγείας, τόσο από την ιδιότητά του ως Προέδρου όσο και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση την 14.12.2023 και κατόπιν ομόφωνης εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε παμψηφεί την συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή του κ. Ηρακλή Βλαχούλη του Γεωργίου ως νέου μέλους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως ισχύουν, καθώς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ανακοινώνει:

α) την παραίτηση του κ. Ευριπίδη Χαρ. Δοντά ως Προέδρου όσο και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,

β) την εκλογή του κου Ηρακλή Γεωρ. Βλαχούλη ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, διαμορφώνεται ως εξής:

 1. Απόστολος Δοντάς του Ηλία, Πρόεδρος -Διευθύνων Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος
  2. Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος – μη εκτελεστικό μέλος
  3. Απόστολος Δοντάς, του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος
  4.Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος
  5.Xρήστος Κήττας του Λάμπρου, μη εκτελεστικό μέλος
  6. Ηρακλής Βλαχούλης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
  7.Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  8.Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  9.Βαρβάρα-Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η παραπάνω εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα τεθεί υπόψη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας την 16η.12.2023, η οποία θα αποφασίσει κατ άρθρο 82 Ν.4548/2018.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu