Ελλάδα

Έτρεχαν τον Ιούλιο να μισθώσουν AirTracker – Ποιο το κόστος

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Βασίλης Κικίλιας.

Η μισθωτική περίοδος είναι 90 ημέρες που σημαίνει ότι τα αεροπλάνα αφού νοικιάστηκαν τέλος Ιουλίου θα παραμείνουν  μισθωμένα μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

Αφού κάηκε η Ελλάδα και αποτεφρώθηκαν περί τα 500.000 στρ από την 17.7.2023 έως σήμερα καθώς επίσης έχασαν τη ζωή τους 2 πιλότοι Π.Α. και 3 ιδιώτες η ΓΓΠΠ προχωράει 29.7.2023 στη μίσθωση επιπλέον 2 Α/Φ  AirTracker.  Ενδιαφέρον έχει και η μισθωτική περίοδος, η οποία είναι 90 ημέρες από την ημερομηνία εγκατάστασής τους. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα αεροπλάνα αφού νοικιάστηκαν τέλος Ιουλίου θα παραμείνουν  μισθωμένα το Φθινόπωρο, μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

Είχαν ήδη μισθωθεί 17 AirTracker, αλλά το σχέδιο προέβλεπε 20. Οπότε στις 14-07-2023 έγινε έρευνα αγοράς του Γ.Γ.Π.Π. σε πέντε (5) οικονομικούς φορείς οι οποίοι είχαν λάβει μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία της Υπηρεσίας N.S.P.A. Διεθνούς Οργανισμού Ν.S.P.O. για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, προς κάλυψη της αναγκαιότητας πρόσθετων εναερίων μέσων για την παροχή υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης, με μισθωτική διάρκεια ενενήντα (90) ημερών. Η μοναδική προσφορά ήταν της της εταιρείας «PAY’S AIR SERVICES PTY LTD», σύμφωνα με την οποία προσφέρονται τέσσερα (2) πυροσβεστικά αεροσκάφη, δύο θέσεων, σταθερών πτερυγίων, τύπου Air Tractor ΑΤ-802 με τροχούς, μετά του πληρώματος πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους για διάστημα πλήρους μίσθωσης κύκλου ενενήντα (90) ημερών (μεταφορά – εγκατάσταση – πτητικό έργο).

Κόστος μίσθωσης:

• Κόστος εγκατάστασης/ημέρα 6.490,00€ ανά πτητικό μέσο για σύνολο ενενήντα (90) ημερών του κύκλου μίσθωσης , ήτοι 1.168.200,00€ (2*6.490,00€*90)
• Ωριαίο κόστος πτητικού έργου 4.361,00€ ανά πτητικό μέσο, για σύνολο εκατόν πενήντα (150) ωρών πτήσης, ήτοι: 1.308.300,00€ (2*4.361,00€*150), ήτοι συνολικό κόστος για το σύνολο των ενενήντα (90) ημερών εγκατάστασης του κύκλου μίσθωσης και των εκατόν πενήντα (150) ωρών πτητικού έργου στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (2.476.500,00€)

Μισθωτική περίοδος 

Η μισθωτική περίοδος των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης (εφεξής «κύκλος μίσθωσης») των πτητικών μέσων για την μεταφορά, εγκατάσταση και το πτητικό έργο αυτών, ορίζεται σε ενενήντα
(90) ημερολογιακές μέρες με πτητικό μέσο στις εκατόν πενήντα (150) ώρες και άρχεται από την ημερομηνία εγκατάστασής τους στη κύρια επιχειρησιακή βάση στάθμευσης όπως αυτή θα οριστεί με
την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

close menu