Οικονομία

Eurobank: Ανακάμπτει η ελληνική οικονομία

Την εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία θα υπερκαλύψει την επίσημη πρόβλεψη για ποσοστιαία αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 0,6% για το 2014 εκφράζει η Eurobank την εβδομαδιαία έκδοσή της «7 ημέρες οικονομία» επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι απαιτείται χρόνος για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας.

«Απαιτείται συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα πιστωτικά ιδρύματα για την ενίσχυση των επενδύσεων. Το όφελος είναι κοινό και μακροπρόθεσμο», τονίζεται στην έκδοση, ενώ σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ΕΛ. ΣΤΑΤ, για το 3ο τρίμηνο του 2014, προβλέπεται ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης της τάξης του 1,74%.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ, υπογραμμίζει η εβδομαδιαία έκθεση, η ελληνική οικονομία επέστρεψε στο μονοπάτι των θετικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης.

Για το 2ο τρίμηνο (2014) ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης διαμορφώθηκε στο 0,41%. Η μεγαλύτερη συνεισφορά προήλθε από τον τομέα των εξαγωγών, αύξηση της τάξης του 9,52% (συνεισφορά στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης της τάξης των 2,69 ΠΜ).

Σε όρους τριμηνιαίας ποσοστιαίας μεταβολής από το 1ο τρίμηνο του 2014 το πραγματικό ΑΕΠ ενισχύεται κατά 0,81% και το θετικό πρόσημο διατηρείται τόσο για το 2ο (0,34%) όσο και για το 3ο τρίμηνο (εκτίμηση: 0,65%).

Στην περίπτωση που η αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας συνεχιστεί και στο 4ο τρίμηνο (2014), τότε ο ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης για το 2014 θα είναι τουλάχιστον της τάξης του 0,46%. Για παράδειγμα, αν στο 4ο τρίμηνο καταγραφεί ετήσια ποσοστιαία αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2% (1%), τότε ο ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης για το 2014 θα είναι της τάξης του 1% (0,71%).

Συνεπώς, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, η ελληνική οικονομία θα υπερκαλύψει την επίσημη πρόβλεψη για ποσοστιαία αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 0,6% για το 2014. Είναι πολύ πιθανόν ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης για το 2014 να κυμανθεί ανάμεσα στο 0,7% και 0,8%.

Όπως αναφέρει η Eurobank, μπορεί μεν η ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των εξαγωγών να αποτελούν θετικά σημάδια για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας (π.χ. δείγμα βελτίωσης των προσδοκιών των καταναλωτών), ωστόσο, όσο συνεχίζεται η συρρίκνωση των επενδύσεων, η βιωσιμότητα των θετικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης τίθεται εν αμφιβόλω.

Επίσης, για 6ο συνεχόμενο μήνα (Μάρτιος-Αύγουστος), η ετήσια μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας ήταν αρνητική. Για το μήνα Αύγουστο, το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 25,90% (26,10%, 7/2014 και 27,80%, 8/2013).

«Όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει, μέσω του παρόντος φυλλαδίου, το πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα είναι ο υπ’ αριθμόν 1 κίνδυνος για την οικονομία της χώρας μας και, γενικότερα, για τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας.

Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, οι ασκούντες την οικονομική πολιτική θα τεθούν αντιμέτωποι με τα παρακάτω δεδομένα αναφορικά με τη δυναμική της αγοράς εργασίας:

  • Πως θα αντιδράσει η αγορά εργασίας στην επερχόμενη αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας; Θα δημιουργηθούν αρκετές νέες θέσεις εργασίας, έτσι ώστε να απορροφηθεί ένα μεγάλο μέρος του συνόλου των 1,242 εκ. ανέργων; Πόσο γρήγορη θα είναι η μετάβαση σε ένα επίπεδο ανεργίας μικρότερο του 15%; Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αύξηση της εγχώριας παραγωγής και την παράλληλη αύξηση της απασχόλησης.
  • Το γεγονός ότι στην ελληνική οικονομία συντελείται μία ριζική αναδιάρθρωση του υποδείγματος οικονομικής μεγέθυνσης – έμφαση στις εξαγωγές και στις επενδύσεις και μείωση του μεριδίου της κατανάλωσης – σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη μεταφορά πόρων (εργασίας και κεφαλαίου) προς τις νέες παραγωγικές χρήσεις. Το γεγονός αυτό απαιτεί χρόνο και από την πλευρά των εργαζομένων απαιτεί προσαρμογή σε νέες παραγωγικές διαδικασίες και την απόκτηση νέων γνώσεων.
  • Το υψηλό ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, μέσω της μειωμένης παραγωγικότητας και της απόσβεσης ικανοτήτων που δημιουργεί, εμποδίζει σε έναν βαθμό την επανένταξή τους στην απασχόληση», τονίζει η Eurobank.
close menu