Οικονομία

Eurobank: Επιστροφή στην ανάπτυξη για την Ελλάδα το γ’ 3μηνο του 2014 μετά από 24 3μηνα συρρίκνωσης

Επιστροφή του ετήσιου πραγματικού ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ της Ελλάδας σε θετική περιοχή για πρώτη φορά από το 2o τρίμηνο του 2008, αναμένει η Eurobank, σύμφωνα με την σημερινή ανάλυση της Eurobank, η οποία αναμένει τον ρυθμό ανάπτυξης του 3ου τριμήνου στο +1%, κατόπιν συρρίκνωσης -0,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι εκτιμήσεις περιλαμβάνοντας στη νέα έκδοση του περιοδικού της δελτίου Greece Macro Monitor με τίτλο «Αποτελέσματα οικονομετρικού υποδείγματος για την εκτίμηση του ΑΕΠ της Ελλάδας το 3ο τρίμηνο του 2014», την οποία δημοσίευσε η Διεύθυνση Τρέχουσας Οικονομικής Ανάλυσης & Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Συγγραφέας της έκθεσης είναι ο Δρ. Πλάτων Μονοκρούσος, Chief Market Economist και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Eurobank.
Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα ειδικού οικονομετρικού υποδείγματος (GDP Nowcasting Model) για την εκτίμηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της Ελλάδας σε πραγματικό χρόνο.

Σημειώνεται  ότι η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία επιχειρεί να αμβλύνει το μείζον πρόβλημα της χρονικής υστέρησης που χαρακτηρίζει τη δημοσίευση των περισσότερων μακροοικονομικών στοιχείων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Σε ειδική εφαρμογή της μελέτης παρουσιάζονται εκτιμήσεις για το ρυθμό μεταβολής του ελληνικού ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, βάσει σειράς μακροοικονομικών στοιχείων που είχαν δημοσιευτεί έως την 17η Οκτωβρίου 2014.

Σημειώνεται ότι η πρώτη επίσημη εκτίμηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το ΑΕΠ του 3ου τριμήνου αναμένεται να δημοσιευθεί τη 14η Νοεμβρίου 2014.
Συνοπτικά, οι προκαταρτικές εκτιμήσεις του οικονομετρικού υποδείγματός μας υποδηλώνουν περαιτέρω ενίσχυση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας το 3ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, στο 1% περίπου από -0,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αντίστοιχη εκτίμηση για τον τριμηνιαίο ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε κυκλικά προσαρμοσμένους είναι 1,25% κατόπιν ενίσχυσης 0,6% το 2ο τρίμηνο.  

Τονίζεται ότι οι ανωτέρω εκτιμήσεις είναι αυστηρά προκαταρτικές, αφού η ροή της δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με το 3ο τρίμηνου του έτους θα συνεχιστεί το τρέχον και τα επόμενα δύο τρίμηνα.

Επίσης, σημειώνεται ότι οι  εκτιμήσεις που παρουσιάζονται  στην παρούσα μελέτη προκύπτουν από την ανάλυση των εθνικών λογαριασμών της Ελλάδας όπως αυτοί καταρτίζονταν βάσει του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών ESA95.

Η πρόσφατη αναθεώρηση των ανωτέρω στοιχείων σε ετήσια βάση για την περίοδο 1995-2013 βάσει του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA2010) αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές μεταβολές στα αντίστοιχα τριμηνιαία στοιχεία τα οποία θα ανακοινώσει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. στα μέσα Νοεμβρίου.
Το μέγεθος και η κατεύθυνση των μεταβολών αυτών είναι δύσκολο να προβλεφθούν αλλά η αίσθηση μας είναι ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανοδικές αναθεωρήσεις στους τριμηνιαίους ρυθμούς μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ τα τρία πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους.

Συνολικά, τα προαναφερθέντα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις προγενέστερες εκτιμήσεις μας για μετάβαση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ της Ελλάδας σε θετική περιοχή από το 3o τρίμηνο του 2014.

Για το σύνολο του έτους, διατηρούμε την πρόβλεψή μας για ελαφρώς θετικό ρυθμό ανάπτυξης.  

Η βελτίωση αυτή αναμένεται να προέλθει από την διαφαινόμενη σταθεροποίηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, την ανάκαμψη της δαπάνης για επενδύσεις (κυρίως σε τομείς εκτός της αγοράς κατοικίας) και τη σημαντική αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό.

Εντούτοις, η επιδείνωση των προοπτικών της οικονομίας της Ευρωζώνης και η πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών δεν αποκλείεται να επηρεάσουν, σε κάποιο βαθμό, την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα το 4ο τρίμηνο του 2014.

close menu