Επιχειρήσεις

Eurobank: Mειώνει κατά 0,11% τα επιτόκια καταθέσεων και έως 0,15% τα επιτόκια χορηγήσεων

Κατά 0,11% μειώνει τα επιτόκια καταθέσεων η Eurobank και έως 0,15% τα επιτόκια χορηγήσεων, από 1ης Ιανουαρίου 2015.

Ειδικότερα, σε συνέχεια μείωσης των δεικτών αναφοράς euribor το τελευταίο 6μηνο κατά μέσο όρο 0,24 της μονάδος (24 μονάδες βάσης), η Eurobank ανακοινώνει τις ακόλουθες μειώσεις επιτοκίων, οι οποίες θα ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2015:

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Τα επιτόκια καταθέσεων μειώνονται κατά 0,11 της μονάδος (11 μονάδες βάσης) κατά μέσο όρο.
Αναλυτική ενημέρωση για τα επιτόκια των καταθέσεων είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα, καθώς και στην ιστοσελίδα της Eurobank.

EΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Κατά 0,15 της μονάδας (15 μονάδες βάσης) μειώνονται τα επιτόκια των Ορίων Υπερανάληψης – Overdraft των προϊόντων Καταναλωτικής Πίστης ενώ κατά 0,10 της μονάδας (10 μονάδες βάσης) μειώνεται το Βασικό Επιτόκιο Επαγγελματικού Εξοπλισμού και το Βασικό Επιτόκιο Επαγγελματικής Στέγης δανείων Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών.
Τέλος υπενθυμίζεται ότι τα επιτόκια χορηγήσεων προς ιδιώτες και επιχειρήσεις, τα οποία συνδέονται με τους δείκτες αναφοράς Euribor, έχουν ήδη μειωθεί.

close menu