Επιχειρήσεις

Εβροφάρμα: Η Μαρία Βρετοπούλου νέο μέλος στο ΔΣ

Η κα Βρετοπούλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος δυο μεταπτυχιακών τίτλων στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Η Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε.- Βιομηχανία Γάλακτος ενημερώνει ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 05.09.2023 ανακοινώθηκε η εκλογή του ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας Βρετοπούλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κας Μαρίας Κυρτσοπούλου.

Η κα Μαρία Βρετοπούλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος δυο μεταπτυχιακών τίτλων στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων.

Είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία, ενώ παράλληλα προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στο Επιμελητήριο Έβρου.

Επίσης, είναι πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πιστοποιημένη DPO (Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων). Από το έτος 2004 έως και σήμερα είναι νομικός σύμβουλος ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και του Επιμελητηρίου Έβρου με πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικού δικαίου.

Ακόμη, κατέχει θέση επιστημονικού βοηθού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στον Τομέα του Δικαίου των Επιχειρήσεων.

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω οριστικής απόδοσης της ιδιότητας του ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 05/09/2023 με ομόφωνη απόφασή του, συγκροτήθηκε σε σώμα εκ νέου ως εξής :

  • Πασχάλης Παπαζηλάκης του Χρήστου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
  • Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • Χρήστος Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
  • Παναγιώτης Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Μαρία Παπαζηλάκη του Πασχάλη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 05/09/2023 επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου, για θητεία λήγουσα 15.07.2026, παρατεινομένης (της θητείας), σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ’ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί την εξαετία.

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα κατά την συνεδρίαση της 05/09/2023 ως ακολούθως :

  • Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
  • Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής και
  • Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής.
googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu