Αγορές

Εβροφάρμα: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς συμψηφισμό ζημιών

Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, 0,42 ευρώ ανά μετοχή

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Σεπτεμβρίου 2023 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των €6.289.672 Ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,88 Ευρώ σε €0,42 Ευρώ, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €5.742.744,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 13.673.200 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,42 Ευρώ.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. 3044136ΑΠ/20-09-2023 απόφασή του (ΑΔΑ: 6ΡΩΞ46ΝΛΣΞ-ΩΣΩ) ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του της 06/10/2023 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 11/10/2023 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,42 Ευρώ ανά μετοχή.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu