Επιχειρήσεις

Φάρμα Ελασσόνας: Ολοκληρώθηκε η επένδυση 1,486 εκατ. ευρώ στο δήμο Ποταμιάς

Αφορά στον εκσυγχρονισμό σφαγείου με θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους και η πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Α.Ε.» που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 4399/2016, στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» των άρθρων 37
έως 41 (Α’ Κύκλος).

Με την υπ’ αρ. 289360/13-07-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Α.Ε.», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό σφαγείου με θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας, στη θέση 33 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, του Δήμου ΠΟΤΑΜΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ συνολικού επιλέξιμου 1.486.396,44 € και ενισχυόμενου κόστους 1.486.396,44 € και συνολικής ενίσχυσης με την μορφή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 247.891,73 € και φορολογικής απαλλαγής 420.986,67 €, με τους εξής όρους:

1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 12/4/2023.

2. Το συνολικό οριστικοποιούμενο επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του 1.486.390,61 € και 1.486.390,61 €.

3. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στο ποσό 581.544,17 €, που αποτελεί ποσοστό 100,00% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

4. Το ύψος της ενίσχυσης με τη μορφή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των 247.891,73 €, που αποτελεί ποσοστό 27,40% της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

5. Το ύψος της ενίσχυσης με τη μορφή της ωφέλειας φορολογικής απαλλαγής συμβατικής επένδυσης ανέρχεται στο ποσό 261.694,88 €, που αποτελεί ποσοστό 45,00% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της συμβατικής επένδυσης.

6. Το ύψος της ενίσχυσης με τη μορφή της ωφέλειας φορολογικής απαλλαγής χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των 159.289,17 €, που αποτελεί ποσοστό 17,60% της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 15.000,00 ΒΑΡΟΣ ΖΩΟΥ κιλά/μέρα και η συνολική ισχύς ανήλθε σε 1.502,26 KW.

8. Διατηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 4399/2016 και το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει σε Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων.
Πληρείται ο όρος της παρ. 2 του άρθρου 6 της απόφασης υπαγωγής περί διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και δημιουργίας των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επένδυσης (3> ΕΜΕ), καθώς και του ποσοστού των πτυχιούχων (>20%).

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu