Επιχειρήσεις

Folli Follie Group: Στα 97,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Καθαρά κέρδη 97,6 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Folli Follie Group στο 9μηνο του 2014, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν στα 724 εκατ. ευρώ. σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση λόγω της απόσχισης του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου και της πώλησης στην Dufry AG το 2013 ,τα αποτελέσματα δεν είναι συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Όλοι οι Επιχειρηματικοί Τομείς του Ομίλου εξακολουθούν να παρουσιάζουν ενισχυμένη λειτουργική δραστηριότητα σε όλες τις αγορές που ο Όμιλος δραστηριοποιείται.
Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων για το 9-μηνο του 2014 ανήλθε στο ποσό των € 724 εκατ. σε σχέση με € 638 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013 αυξημένες κατά 13,5%. Η βελτιωμένη λειτουργική δραστηριότητα σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς του Ομίλου οδήγησε σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που στο 9-μηνο 2014 ανήλθε σε € 146,6 εκατ. σε σχέση με €112 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, μια αύξηση της τάξης του 30,9%.

Το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε €161,4 εκατ., αυξημένο κατά 26,9%. Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 97,6 εκατ.

Πωλήσεις ανά τομέα δραστηριότητας συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων
Όλοι οι επιχειρηματικοί τομείς του Ομίλου παρουσίασαν ισχυρή λειτουργική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα:
– Ο κύκλος εργασιών του τομέα κόσμημα, ρολοϊ, αξεσουάρ αυξήθηκε κατά 11,7% και ανήλθε σε €
512,4 εκατ. To EBITDA του Τομέα ανήλθε σε € 141,5 εκατ. συγκρινόμενο με € 115,9 εκατ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2013, μια αύξηση της τάξης του 22,1%
– Ο κύκλος εργασιών του τομέα των πολυκαταστημάτων αυξήθηκε κατά 11,1% και ανήλθε σε € 106,5
εκατ. Το EBITDA του τομέα ανήλθε σε € 7,8 εκατ. σταθερό σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2013
– Ο κύκλος εργασιών του τομέα χονδρικής/λιανικής ενδυμάτων και υποδημάτων αυξήθηκε κατά
26,3% και ανήλθε σε €103,1 εκατ. Το EBITDA του τομέα ανήλθε σε 12,8 εκατ. , σε σχέση με €7,8 εκατ.
την αντίστοιχη περίοδο του 2013
– Οι πωλήσεις για τους λοιπούς τομείς ανήλθαν σε €2εκατ.

Ο κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου σημείωσε: «Ο Όμιλος μας συνεχίζει την θετική πορεία του καταγράφοντας αυξημένες πωλήσεις και κερδοφορία σε όλους τους τομείς και τις αγορές που δραστηριοποιείται.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις κινήθηκαν με θετικό πρόσημο – αύξηση 13,5% – ενώ το ενοποιημένο EBITDA αυξήθηκε κατά 27% απόρροια της πιστής εφαρμογής της στρατηγικής εξωστρεφούς ανάπτυξης, και ελέγχου του κόστους του Ομίλου.

Όλη η Διοικητική Ομάδα του Ομίλου εστιάζεται στην προώθηση των συνεργειών και την περαιτέρω ανάπτυξη των δικών μας brands (Folli Follie και Links of London) τόσο στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε όσο και σε νέες αγορές, στα πλαίσια της στρατηγικής μας.
Ο Όμιλος εξέρχεται από την κρίση έχοντας ενισχύσει σημαντικά την θέση του δημιουργώντας μια ισχυρή βάση για το μέλλον ενώ ήδη διαμορφώνει τη στρατηγική του για τη νέα περίοδο που έρχεται.

Με ισχυρές στρατηγικές συνεργασίες, ισχυρή χρηματοοικονομική θέση είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές του Ομίλου ενώ παραμένουμε προσηλωμένοι στην δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους και τους εργαζομένους του Ομίλου μας ».

close menu