Επιχειρήσεις

Fourlis: Αύξηση εσόδων στα 122 εκατ. ευρώ, μείωση ζημιών στα 2,5 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Fourlis, Δημήτρης Βαλαχής

Η αύξηση των πωλήσεων υποστηρίχθηκε κυρίως από τον κλάδο ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (καταστήματα ΙΚΕΑ) και τον κλάδο αθλητικών ειδών (καταστήματα INTERSPORT)

Αύξηση πωλήσεων κατά 4,7% παρουσίασε ο Όμιλος Fourlis κατά το α’ τρίμηνο 2024, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, με τις ενοποιημένες πωλήσεις να ανέρχονται σε 122 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2024 από 116,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του ’23.

Η αύξηση των πωλήσεων υποστηρίχθηκε κυρίως από τον κλάδο ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (καταστήματα ΙΚΕΑ), τη θετική δυναμική στις πωλήσεις τον κλάδο αθλητικών ειδών (καταστήματα INTERSPORT), ενώ σημαντική επίδοση παρουσίασε η νέα λιανική δραστηριότητα του Ομίλου στον τομέα Υγείας και Ευεξίας, Holland & Barrett, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

Τα ενοποιημένα έσοδα υποστηρίχθηκαν επίσης από την αύξηση των εσόδων από τρίτους της Trade Estates.

Βασικά οικονομικά στοιχεία του Α’ τριμήνου του 2024

Το Μικτό Κέρδος του Ομίλου ανήλθε σε 57,5 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του ’24 από 51,8 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του ’23, με το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου να διαμορφώνεται σε 47,1% το Α’ τρίμηνο του ’24 σε σύγκριση με το περσινό περιθώριο μικτού κέρδους 44,4%, υποστηριζόμενο κυρίως από το ισχυρό μικτό περιθώριο κέρδους του κλάδου ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (καταστήματα ΙΚΕΑ), καθώς και από τη βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους τόσο στον κλάδο αθλητικών ειδών (καταστήματα INTERSPORT) όσο και στον κλάδο Υγείας και Ευεξίας (καταστήματα Holland & Barrett).

Το EBITDA (OPR)* του Ομίλου αυξήθηκε κατά 156% φτάνοντας τα € 6,5 εκατ. κατά το Α’ τρίμηνο του ’24 από € 2,6 εκατ. το Α’ τρίμηνο του ’23, ενώ το περιθώριο EBITDA (OPR) αυξήθηκε σε 5,4% το Α’ τρίμηνο του ’24 από 2,2% το Α’ τρίμηνο του ’23.

Το EBIT του Ομίλου ανήλθε σε € 2,7 εκατ. το Α’ τρίμηνο του ’24 από ζημίες 1,3 εκατ. το Α’ τρίμηνο του ’23, με το περιθώριο EBIT να ανέρχεται σε 2,2% το Α’ τρίμηνο του ’24.

Ο Όμιλος παρουσίασε ζημίες προ φόρων ύψους €3,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο του ’24 από ζημίες €5,8 εκατ. το Α’ τρίμηνο του ’23 και ζημιές μετά από φόρους ύψους €2,5 εκατ. το Α’ τρίμηνο του ’24 από ζημιές €4,3 εκατ. το Α’ τρίμηνο του ’23.

Μετά τα Δικαιώματα μειοψηφίας ο Όµιλος παρουσίασε ζημιές €3,6 εκατ. από €4,5 εκατ. το Α’ τρίμηνο ’23.

Οι πωλήσεις από τη Λιανική του Ομίλου, ανήλθαν σε € 116,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο του ’24 από € 112,0 εκατ. το Α’ τρίμηνο του ’23, αυξημένες κατά 3,7%, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης των πωλήσεων κατά 4,6% στη Λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (Καταστήματα IKEA) καθώς και της θετικής ανάπτυξης της Intersport και της σημαντικής απόδοσης των καταστημάτων Holland & Barrett.

Το περιθώριο μικτού κέρδους από τη Λιανική του Ομίλου ανήλθε σε 44,5% το Α’ τρίμηνο του ’24 από 43,5% το Α’ τρίμηνο του ’23, αναδεικνύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου στην αλυσίδα εφοδιασμού του.

Η Λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (καταστήματα ΙΚΕΑ) του Ομίλου Fourlis εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μία από τις περιοχές με τις καλύτερες επιδόσεις για τον όμιλο Interikea. Eξαιρουμένης της επίδρασης της Trade Estates που ενοποιείται πλήρως στο συγκεκριμένο κλάδο επι του παρόντος, σημείωσε αύξηση των πωλήσεων κατά 4,6% κατά το Α’ τρίμηνο του ’24, φθάνοντας τα €78,2 εκ. από €74,7 εκ. λόγω αύξησης όγκου πωλήσεων, γεγονός που υπογραμμίζει την ηγετική θέση των καταστημάτων ΙΚΕΑ στην αγορά σε όλη την περιοχή δραστηριότητας του Ομίλου.

Οι πωλήσεις των καταστημάτων ΙΚΕΑ στην Ελλάδα, που αντιπροσωπεύουν το 56% των πωλήσεων της λιανικής οικιακού εξοπλισμού και επίπλων, αυξήθηκαν κατά 6%, ενώ οι πωλήσεις των καταστημάτων ΙΚΕΑ από τις διεθνείς αγορές, αυξήθηκαν κατά 3%.

Οι πωλήσεις της Λιανικής Αθλητικών Ειδών (Καταστήματα INTERSPORT), εξαιρουμένων των πωλήσεων από τις εταιρείες “The Athlete’s Foot” (TAF) και “Intersport Turkey” (ITR), αυξήθηκαν κατά 1,1% κατά τη διάρκεια του A’ τριμήνου του ’24 σε σύγκριση με το A’ τρίμηνο του ’23. Το περιθώριο μικτού κέρδους της Λιανικής Αθλητικών Ειδών ανήλθε σε 42,9% το Α’ τρίμηνο του ’24 από 42,5% το Α’ τρίμηνο του ’23, αντανακλώντας την εστίασή μας στη διατήρηση της ανταγωνιστικής μας θέσης. Η συγκράτηση του πληθωρισμού είχε θετικό αντίκτυπο στα λειτουργικά έξοδα, ο οποίος όμως αντισταθμίστηκε από τα υψηλότερα έξοδα μάρκετινγκ, το οποίο είναι σύμφωνο με το πλάνο μας.

Το franchise των καταστημάτων HOLLAND & BARRETT του Ομίλου Fourlis συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία, παρουσιάζοντας αισιόδοξες επιδόσεις. Οι πωλήσεις από τη Λιανική Υγείας &  Ευεξίας ανήλθαν σε €0,4 εκ. εντός του Α’ τριμήνου του ’24 σε σύγκριση με €0,1 εκ. το Α’ τρίμηνο του ’23. Σε like-for-like επίπεδο τα καταστήματα HOLLAND & BARRETT σημείωσαν σημαντική αύξηση πωλήσεων το Α’ τρίμηνο του ’24, χάρη στα υψηλά ποσοστά πιστότητας πελάτη και μετατροπής σε πωλήσεις. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Holland & Barrett παρουσιάζει δυναμική ανάπτυξη, με τη συμμετοχή του στις συνολικές πωλήσεις της RHW να ανέρχεται στο 17% κατά το πρώτο 9μηνο λειτουργίας του.

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, θυγατρική του Ομίλου, συνεχίζει να παράγει σημαντική αξία χάρη στο υψηλής απόδοσης και υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο ακινήτων της σημειώνοντας αύξηση κατά 68,8% στα Έσοδα από μισθώματα το Α’ τρίμηνο του ’24 και αύξηση κατά 61% στο EBITDA, επηρεασμένη θετικά από την εξαγορά του SMART PARK, του μεγαλύτερου εμπορικού πάρκου στην Ελλάδα. Επιπλέον, κατά την 31/03/2024, η μικτή εκτιμώμενη αξία (GAV) της ανέρχεται σε €477 εκ.(εξαιρουμένων των συμμετοχών ύψους €7,1 εκ.), ενώ η καθαρή αξία ενεργητικού ανήλθε σε €302,7 εκ.

Ο Δημήτρης Βαλαχής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Fourlis, σχολίασε: “Η επίδοσή μας στο Α’ τρίμηνο του 2024 σηματοδοτεί ένα αισιόδοξο ξεκίνημα του έτους, με αυξημένες πωλήσεις και βελτιωμένη κερδοφορία παρά το παραδοσιακά δύσκολο τρίμηνο. Η δέσμευσή μας για την υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου, συμπεριλαμβανομένων των βελτιστοποιήσεων, των πρωτοβουλιών βελτίωσης της εμπειρίας πελάτη, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτών των θετικών αποτελεσμάτων. Βασιζόμενοι στη δυναμική του οικονομικού έτους 2023, όπου πετύχαμε διψήφια αύξηση των εσόδων και βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα, είμαστε έτοιμοι για ακόμα μια επιτυχημένη χρονιά. Κοιτάζοντας μπροστά, εστιάζουμε σε έναν σαφή στρατηγικό οδικό χάρτη που δίνει έμφαση στη βελτίωση των επιδόσεων σε όλες τις δραστηριότητες λιανικής μας, στην αξιοποίηση της ψηφιοποίησης και στην επέκταση της παρουσίας μας στις αγορές μας”.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

TAGS:

close menu