Νέα

Fourlis: Βουτιά κερδών στο 9μηνο παρά την αύξηση του τζίρου

Ο τζίρος αυξήθηκε 10,5% αλλά τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν 42,4%

Ο όμιλος Fourlis ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023. Σύμφωνα με την ανακοίνωση  τα βασικά σημεία έχουν ως εξής:

 • Οι πωλήσεις συγκρίσιμη βάση, δηλαδή εξαιρουμένων των πωλήσεων της Intersport Turkey και της TAF, αυξήθηκαν 15% κατά το εννεάμηνο του ’23 έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, υποστηριζόμενες από στρατηγικές πρωτοβουλίες, την ηγετική θέση του Ομίλου και τις τάσεις της αγοράς.
 • Σταθερό περιθώριο Μικτού Κέρδους στο 45,4% κατά το εννεάμηνο του ’23, κοντά στο επίπεδο του περυσινού εννεαμήνου, υποστηριζόμενο από το ισχυρό μικτό περιθώριο του κλάδου λιανικής οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) και τη θετική σταθεροποιητική τάση μικτού περιθωρίου του κλάδου λιανικής
  αθλητικών ειδών (Intersport).
 • Αύξηση στα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA(OPR) κατά 29,1% φτάνοντας τα €31,5 εκ. έναντι €24,4 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω βελτιστοποίησης λειτουργικού κόστους και αύξησης της λειτουργικής μόχλευσης.
 • Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), εξαιρουμένων των κερδών από αναπροσαρμογή αξίας επενδυτικών ακινήτων, αυξήθηκαν σημαντικά κατά 45% κατά το εννεάμηνο του ’23 στα €20,2 εκ. από €13,9 εκ. στο εννεάμηνο του ‘22.
 • Ο καθαρός δανεισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου μειώθηκε κατά €13 εκ. σε σύγκριση με το περυσινό εννεάμηνο, και ανήλθε σε €94,4 εκ. κατά το εννεάμηνο του ’23 έναντι €107,6 εκ. το εννεάμηνο του ’22, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του Ομίλου για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του δομής.
 • Στις 3 Νοεμβρίου 2023, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates με ταυτόχρονη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Όμιλο Fourlis να κατέχει το 63,0%, την Autohellas 9,7%, τη Latsco 3,1%, τη Διοίκηση να κατέχει
  0,8% και το 23,4% να βρίσκεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Η διαδικασία ενισχύει τη θέση της Trade Estates για μελλοντική ανάπτυξη και θέτει τις κατάλληλες βάσεις για περαιτέρω δημιουργία αξίας για τους μετόχους του Ομίλου Fourlis.
 • Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν 42,4% στα 5,2 εκατ. ευρώ
  Εδώ τα αναλυτικά αποτελέσματα
close menu