Οικονομία

Φράγμα ποταμού Πλατύ στην Κρήτη: Έπεσαν οι υπογραφές στις συμβάσεις των 160 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του

Το έργο χρηματοδοτούν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το έργο και οι δηλώσεις Σταϊκούρα, Χατζηδάκη, Ταχιάου, Boček, υποδιοικητής της CEB

Με 160 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) το αρδευτικό έργο στον Πλατύ ποταμό της Κρήτης, συμβάλλοντας στην προστασία μιας σημαντικής αγροτικής περιοχής

Όπως αναφέρεται η ΕΤΕπ και η CEB ανακοινώνουν την υπογραφή συμφωνίας για τη στήριξη με 80 εκατ. ευρώ η κάθε μία σημαντικής νέα επένδυσης στην Κρήτη, η οποία, μέσω της αναβάθμισης του αρδευτικού δικτύτηςτης περιοχής του Πλατύ ποταμού, θα θωρακίσει τις ζωτικής σημασίας καλλιεργούμενες εκτάσεις στην περιοχή από φαινόμενα ξηρασίας, προστατεύοντας παράλληλα από ενδεχόμενες πλημμύρες.

Στο πλαίσιο του έργου θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή του νέου ταμιευτήρα χωρητικότητας 21 εκατ. κυβικών μέτρων και ενός αρδευτικού δικτύου έκτασης 43.500 στρεμμάτων στις γύρω περιοχές με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της αρδευόμενης γεωργίας και την προστασία της ευρύτερης περιοχής από φαινόμενα ξηρασίας και πλημμύρες.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης χρηματοδότηση για την κατασκευή ενός αγωγού μεταφοράς νερού μήκους 18,6 χιλιομέτρων από τον ταμιευτήρα στην καλλιεργούμενη πεδιάδα της Μεσσαράς, στην οποία παρατηρείται σήμερα υπερεκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ,  Κυριάκος Κακουρής, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών , Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Οικονομικών , Κώστας Χατζηδάκης υπέγραψαν τη δανειακή σύμβαση της ΕΤΕπ στην Αθήνα τη 16η Φεβρουαρίου 2024. Ο Tomáš Boček, υποδιοικητής της CEB για την ομάδα των χωρών-στόχου, υπέγραψε επίσης με τους υπουργούς κ. Σταϊκούρα και κ. Χατζηδάκη το δάνειο της CEB.

Παρόντες στην τελετή ήταν, επίσης, Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και Βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Κώστας Μαγουλάς, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, ο Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης Νικόλαος Σκουλάς και ο Δήμαρχος Αμαρίου Ρεθύμνου Παντελής Μουρτζανός.

«Η κλιματική δράση και η βιωσιμότητα βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΤΕπ στον γεωργικό τομέα και η επένδυση αυτή εστιάζει στην ποιότητα και στην ασφάλεια των τροφίμων, όπως επίσης και στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αγροτική ανάπτυξη. Τα σημαντικά αυτά έργα, τα οποία αποτελούν σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανάσχεσης των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη, θα συμβάλουν επίσης στην αύξηση της αξίας της γεωργικής παραγωγής στην περιοχή, καθώς θα μειώσουν το κόστος του νερού για τις γεωργικές ανάγκες» δήλωσε ο Κυριάκος Κακουρής, αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ.

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε ότι η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιμακούμενης κλιματικής κρίσης. Παράλληλα, η πολιτική αυτή εξασφαλίζει τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την κάλυψη των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών αναγκών ύδρευσης του πληθυσμού. Η κατασκευή του φράγματος στον Πλατύ ποταμό στο Ρέθυμνο της Κρήτης είναι ένα εμβληματικό έργο, το οποίο θα εξασφαλίσει την υδροδότηση του Ρεθύμνου και την άρδευση 45 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιοχή Μεσσαρά του Ηρακλείου, που αποτελεί το κέντρο της γεωργικής παραγωγής του νησιού. Δημιουργούμε υποδομές που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τονώνουν την οικονομική δραστηριότητα και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή» δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, δήλωσε: «Το φράγμα στο Πλατύ αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο έργο για την Κρήτη και είναι πολύ σημαντικό ότι με τη σημερινή υπογραφή του δανείου εξασφαλίζουμε τους απαραίτητους πόρους για να προχωρήσει. Είχαμε την ευκαιρία με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα, να συζητήσουμε με τους εκπροσώπους των πολιτών που θα επωφεληθούν από το έργο, αλλά και με τους κατοίκους της περιοχής η οποία θα επηρεαστεί».

«Διαπιστώσαμε ωριμότητα και θετική διάθεση για λύσεις. Θα ανταποκριθούμε με το ίδιο πνεύμα. Ο στόχος μας, πάνω στον οποίο δουλεύουμε και θα δουλέψουμε πολύ σκληρά, είναι το έργο να εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής όλων. Όχι μόνο όσων θα ωφελούνται από το έργο, αλλά και ολόκληρης της περιοχής στην οποία θα κατασκευαστεί το φράγμα», κατέληξε ο κ. Ταχιάος.

«Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική κρίση μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές στις οικονομικές επιδόσεις και την κοινωνική ευημερία. Χαιρετίζουμε την υποστήριξη που προσφέρουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) για την υλοποίηση νέων επενδύσεων που θα περιορίσουν τις πιθανές ζημιές και το κόστος που σχετίζονται με αυτούς τους κινδύνους. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που το έργο αυτό πραγματοποιείται στην περιοχή όπου γεννήθηκα, το Ρέθυμνο», δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Χαιρετίζουμε αυτήν την ευκαιρία συνεργασίας με την ελληνική κυβέρνηση και την ΕΤΕπ με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των κοινωνικών διαστάσεων της κλιματικής αλλαγής, δίνοντας έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και συμβάλλοντας στην ανάσχεση της τάσης συρρίκνωσης του πληθυσμού στην περιοχή Πλατύ» δήλωσε ο Tomáš Boček, uποδιοικητής της CEB.

Πέρα από την προστασία από πιθανές ξηρασίες και πλημμύρες, η νέα επένδυση θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως μέσω της αύξησης της βιομάζας, της συγκράτησης του εδάφους από τα ελαιόδεντρα και της μείωσης των αναγκών άντλησης υδάτων. Το έργο θα αυξήσει επίσης την αξία της γεωργικής παραγωγής καθώς θα μειώσει το κόστος του νερού για τις γεωργικές ανάγκες, γεγονός που συνιστά σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανάσχεσης των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή.

Επιπλέον, το έργο θα αποφέρει οφέλη για το περιβάλλον, αυξάνοντας σε βιώσιμο επίπεδο τα ύδατα που διατηρούνται στον υδροφόρο ορίζοντα και συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής με τη δημιουργία νέων, μόνιμων θέσεων εργασίας στον τομέα της λειτουργίας των υποδομών, αλλά και στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σε μια περιοχή που πλήττεται από το φαινόμενο της πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα:

Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση και τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης που αφορά στην κατασκευή του φράγματος Πλατύ, στο Ρέθυμνο.

Με την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Τράπεζας του Συμβουλίου της Ευρώπης καθίσταται εφικτό να ξεκινήσουμε ένα νέο, εμβληματικό έργο στην Κρήτη.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από τη μεριά του, μέσω των σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών που προωθεί, όπως αυτές που σήμερα υπογράφουμε, επιδιώκει δια της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων να αυξήσει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα του πρωτογενούς τομέα, απαντώντας δημιουργικά και στα ποικίλα προβλήματα που διογκώνει η εντεινόμενη κλιματική κρίση.

Διαβεβαιώνω ότι η Ελλάδα βελτιώνει διαρκώς τις δυνατότητές της αναβαθμίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό της, τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, και τις εμπειρίες της.

Χαρακτηριστικά, το σημαντικό – υπό υπογραφή – έργο αφορά την κατασκευή του φράγματος Πλατύ στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, η κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στην πεδιάδα της Μεσσαράς και η κατασκευή αρδευτικού δικτύου σε περιοχές του Ρεθύμνου.

Το έργο θα εξασφαλίσει την ύδρευση του Ρεθύμνου, αλλά και την άρδευση 45.000 στρεμμάτων στη Μεσσαρά Ηρακλείου, που αποτελεί την καρδιά της γεωργικής παραγωγής του νησιού.

Εκτιμάται ότι η προκήρυξη του έργου, ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ, μπορεί να γίνει μέσα στο 2024 και να υλοποιηθεί σε 5 χρόνια.

Το συνολικό έργο αποτελείται από 3 διακριτά έργα:

1ον. Το Φράγμα – Ταμιευτήρα ποταμού Πλατύ.

Εκεί θα κατασκευαστούν:

  • Το ανάχωμα του φράγματος.
  • Ο υπερχειλιστής.
  • Η εκτροπή του ποταμού προς τα αρδευτικά δίκτυα και προς την πεδιάδα Μεσσαράς, καθώς και έργα οδοποιίας.

2ον. Αγωγός μεταφοράς νερού, μήκους 18,6 χλμ., συμπεριλαμβανομένων και δύο σηράγγων μήκους 3,4 χλμ., από το φράγμα Πλατύ προς τη Μεσσαρά.

3ον. Αρδευτικό δίκτυο, εντός των ορίων της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Πλατύ, το οποίο θα καλύπτει την άρδευση – σε καθαρή έκταση – 45.000 στρεμμάτων, αξιοποιώντας το νερό από τον ταμιευτήρα του φράγματος.

Το συνολικό έργο αποτελείται από 24 ανεξάρτητα αρδευτικά δίκτυα, 23 δεξαμενές αναρρύθμισης και 20 αντλιοστάσια.

Παράλληλα, θα εκκινήσει ο τεχνητός εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα της πεδιάδας της Μεσσαράς, με στόχο τη σταδιακή αποκατάστασή του, ενώ θα επιτευχθεί και η αντιπλημμυρική προστασία των κατάντη του φράγματος περιοχών.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 26 Ιανουαρίου, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη μελέτη λιμνο-δεξαμενών και αρδευτικών δικτύων στο Γερακάρι, ύψους άνω των 3 εκατ. ευρώ, έργο άμεσα συνυφασμένο με το προηγούμενο.

Επίσης, προχωρά η αξιοποίηση ταμιευτήρα του Φράγματος Ποταμών Αμαρίου, συνολικού προϋπολογισμού 24 εκατ. ευρώ.

Ένα έργο σημαντικό και για την ύδρευση του Ρεθύμνου, που εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί το 2027.

Θέλω, για μια ακόμα φορά, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην ελληνική οικονομία και την ώθηση που δίνουν στην ανάπτυξη της χώρας μας.

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εργαζόμαστε με ρεαλιστικό σχεδιασμό, πολιτική βούληση και μεθοδικότητα.

Δημιουργούμε υποδομές που διευρύνουν την παραγωγική βάση της χώρας, διασφαλίζουν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης, τονώνουν την οικονομική δραστηριότητα, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και εγγυώνται την περιβαλλοντική προστασία.

Υποδομές που διαμορφώνουν μια ολόπλευρα πιο ισχυρή Ελλάδα.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu