Επικαιρότητα

ΓΑΙΑΟΣΕ: Διαγωνισμός για την εκποίηση 123 οχημάτων παλαιού σιδηροδρομικού υλικού

Υλικό με προεκτιμώμενο βάρος 2.218.450 κιλά τις περιοχές της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης

Διαγωνισμό για την εκποίηση παλαιού και άχρηστου σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού στις περιοχές της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης προκήρυξε η ΓΑΙΑΟΣΕ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, με τιμή εκκίνησης 0,140 E/kg πλέον ΦΠΑ και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική δημοπρασία. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 10η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αποκομιδή και η εκποίηση του παλαιού και άχρηστου σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, το οποίο ανέρχεται σε 123 οχήματα με προεκτιμώμενο βάρος 2.218.450 κιλά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΑΙΑΟΣΕ, πρόκειται για την πρώτη πιλοτική εφαρμογή για ένα μέρος του χαρακτηρισμένου ως άχρηστου τροχαίου υλικού που έχει ενταχθεί στην απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για το Πρόγραμμα Διαχείρισης Στόλου. Παράλληλα συνάδει με τη στρατηγική του Υπερταμείου για τη βέλτιστη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και την εξοικονόμηση πόρων.

Αποτελεί επίσης μέρος της στρατηγικής βιωσιμότητας της ΓΑΙΑΟΣΕ, καθώς το παλαιό και άχρηστο υλικό, αντί να αποτελεί εστία ρύπανσης, θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε νέες χρήσεις, στο πλαίσιο μιας αντίληψης κυκλικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα θα αποφέρει οικονομικό όφελος στο Δημόσιο.«Ξεκινάει έτσι η επίλυση ενός χρόνιου ζητήματος, με πολλαπλά οφέλη, περιβαλλοντικά, οικονομικά και λειτουργικά», όπως επεσήμανε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ κ. Ιωάννα Δούνια.

Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu