Νέα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οι κρυμμένοι άσσοι της επόμενης ημέρας του deal της Τέρνα Ενεργειακής

Ο πρόεδρος και εμπνευστής του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα, Γιώργος Περιστέρης.

Η πώληση της Τέρνα Ενεργειακής στη Masdar αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου στρατηγικού πλάνου, που υλοποιεί ο επικεφαλής του ομίλου, Γιώργος Περιστέρης ανοίγοντας πλέον ορίζοντες για νέες επενδύσεις και για τη δημιουργία καθετοποιημένου ομίλου με το μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο υποδομών και παραχωρήσεων στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

Σημαντικά οφέλη προκύπτουν για την ΓΕΚ Τέρνα από τη μεγάλη συμφωνία πώλησης της θυγατρικής της Τέρνα Ενεργειακής στην Masdar, που ανακοινώθηκε την Πέμπτη 20 Ιουνίου, το πρωί. Εκτός από το ότι η εταιρεία θα βάλει άμεσα στο ταμείο της 900 εκατ. ευρώ (880 εκατ. ευρώ από την πώληση των μετοχών που κατέχει στη θυγατρική και από το μέρισμα της Τέρνα Ενεργειακής), αποκτά συνολικά ρευστότητα άνω των 3 δισ. ευρώ, την οποία αναμένεται να χρησιμοποιήσει για νέες επενδύσεις στις υποδομές και για την εκμετάλλευση παραχωρήσεων.

Η διαχείριση απορριμμάτων μένει στη ΓΕΚ Τέρνα – Διατηρεί αποτύπωμα στις ενεργειακές υποδομές 

Η συμφωνία προβλέπει ότι πωλείται μόνο η δραστηριότητα της παραγωγής καθαρής ενέργειας ενώ στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα περάσουν μία σειρά από άλλες δραστηριότητες που είχε η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, όπως η διαχείριση απορριμμάτων (π.χ. στις Περιφέρειες Ηπείρου και Πελοποννήσου), δηλαδή δραστηριότητες που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεων του ομίλου. Ειδικά στη διαχείριση απορριμμάτων, τα επόμενα χρόνια αναμένεται να δημοπρατηθούν έργα άνω των 2,5 δισ. ευρώ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα έχει δικαίωμα να αγοράσει (call option) ποσοστό 50% σε συγκεκριμένα έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (υδροηλεκτρικά, αντλησιοταμίευσης και υπεράκτια αιολικά) συνολικής ισχύος περίπου 3,0 GW. Η συμφωνία ακόμα περιλαμβάνει put option σχετικά με το έργο αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας, που προβλέπει ότι η Masdar θα έχει δικαίωμα να πωλήσει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (100% θυγατρικής της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ).

Με αυτό τον τρόπο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί το δικαίωμα για μια πολύ ισχυρή παρουσία σε εμβληματικά έργα ενεργειακών υποδομών, σημαντικού μεγέθους και με μεγάλο κατασκευαστικό αντικείμενο.

Ρευστότητα 3 δισ. ευρώ για νέες επενδύσεις

Συνυπολογίζοντας τα ταμειακά διαθέσιμα, τα αναμενόμενα μερίσματα από το σύνολο των έργων που βρίσκονται ή θα μπουν σε λειτουργία τα αμέσως επόμενα χρόνια και τα ήδη εξασφαλισμένα περιθώρια μόχλευσης, η συνολική επενδυτική ισχύς του ομίλου ξεπερνάει τα 3 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία ήδη έχει εξασφαλισμένα μερίσματα άνω των €10 δισ. και κατασκευαστικό ανεκτέλεστο άνω των €5 δισ., κάτι που την καθιστά ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο των υποδομών και των παραχωρήσεων.

Θυμίζουμε πως έχει ήδη επικρατήσει σε διαγωνισμούς μεγάλων έργων στην Ελλάδα ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται οι παραχωρήσεις της Αττικής Οδού, της Εγνατίας Οδού, του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και του καζίνο στο Ελληνικό.

Εργα 40-50 δισ. 

Επιπλέον, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτά ακόμη πιο ελκυστικό χρηματοδοτικό προφίλ, αφού πλέον αφαιρούνται από το συνολικό δανεισμό της περίπου 1,1 δισ. ευρώ, που αφορούσαν σε γραμμές χρηματοδότησης του εντατικού επενδυτικού πλάνου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, και οι οποίες πλέον δεν συνυπολογίζονται στον δανεισμό του Ομίλου. Αποτέλεσμα είναι ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (Pro-Forma) να μηδενιστεί. Παράλληλα, η μητρική εταιρεία πλέον θα διαθέτει καθαρό ταμείο (net cash) 500 εκατ. ευρώ, ενώ όλος ο υπόλοιπος δανεισμός θα αφορά σε χρηματοδοτήσεις παραχωρήσεων (κυρίως αυτοκινητοδρόμων) χωρίς αναγωγή στη μητρική, δηλαδή έργων που εξυπηρετούν τα δάνειά τους μέσω προβλέψιμων και σταθερών ταμειακών ροών σε βάθος 25-30 χρόνων από τα έσοδά τους (διόδια).

Να σημειωθεί πως η πώληση πραγματοποιείται σε μία περίοδο όπου πρόσφατες μελέτες (ΙΟΒΕ, PWC) δείχνουν ότι τα αμέσως επόμενα χρόνια αναμένονται  στην Ελλάδα δημοπρατήσεις έργων συνολικής αξίας 40-50 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι παρόμοιες θετικές προοπτικές παρουσιάζονται και σε γειτονικές αγορές όπως Βαλκάνια και ΝΑ Ευρώπη, καθώς καταγράφεται σημαντική ανάγκη καίριων υποδομών και ταυτόχρονα ισχυρή βούληση για σημαντικές επενδύσεις με στόχο τη σύγκλιση με το επίπεδο των υποδομών στη δυτική Ευρώπη.

Λειτουργικά κέρδη 700 εκατ. ευρώ 

Και σε επίπεδο κερδοφορίας αναμένεται αντιστάθμιση της συνεισφοράς της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Συγκεκριμένα, η κερδοφορία σε επίπεδο λειτουργικών κερδών (EBITDA) αλλά και καθαρών κερδών θα συνεχίσει να αυξάνεται με διψήφιο ρυθμό τα επόμενα χρόνια από τη λειτουργία των νέων επενδύσεων του Ομίλου και θα ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ λειτουργικής κερδοφορίας εντός των επόμενων 5 ετών (2028).

Όσον αφορά στις ταμειακές ροές, η μητρική εταιρεία από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λάμβανε κάθε χρόνο ένα μέρισμα της τάξης των 15-16 εκατ. ευρώ. Για το 2023 τα συνολικά μερίσματα/επιστροφές κεφαλαίου/αποπληρωμές ενδοομιλικών δανείων ξεπέρασαν τα 200 εκατ. (με το μέρισμα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο του 10% των συνολικών ταμειακών ροών), ένα ποσό που αναμένεται να κινηθεί αυξανόμενο τα επόμενα χρόνια καθώς ωριμάζουν τα επενδυτικά έργα του Ομίλου.

Κίνηση «ματ» 

Φαίνεται πως η πώληση της Τέρνα Ενεργειακής αποτελεί κομμάτι ενός ευρύτερου στρατηγικού πλάνου που υλοποιεί χωρίς φανφάρες ο επικεφαλής του ομίλου Γιώργος Περιστέρης, και το οποίο στοχεύει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να μετεξελιχθεί από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή αρχικά και τον μεγαλύτερο παραγωγό καθαρής ενέργειας μετέπειτα, σε έναν πλήρως καθετοποιημένο όμιλο, με το μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο υποδομών και παραχωρήσεων όχι μόνο πια σε ελληνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ταυτόχρονα, το νέο growth story της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτό που αναζητά η διεθνής επενδυτική κοινότητα πλέον: ξεκάθαρη στόχευση, αποτελεσματική διάρθρωση, καθετοποίηση με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε επίπεδο κατασκευαστικής τεχνογνωσίας αλλά και εξειδικευμένης γνώσης στη μελέτη, χρηματοδότηση, υλοποίηση και λειτουργία μεγάλων έργων υποδομών, καθώς και υγιή θεμελιώδη, βασιζόμενα σε γερό ταμείο, δανεισμό χωρίς αναγωγή στη μητρική και προβλέψιμες, σταθερές και ισχυρές ταμειακές ροές σε βάθος δεκαετιών.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu