Επιχειρήσεις

H ΕΚΤ ζητεί αυξημένες προβλέψεις για το QΕ από τον Νότο

Αυξημένες διασφαλίσεις από τις κεντρικές τράπεζες χωρών του ευρωπαίου Νότου ζητά η Γερμανία ως αντάλλαγμα προκειμένου να συναινέσει σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που θα περιλαμβάνει και τις αγορές κρατικών ομολόγων (QE).

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters  η ΕΚΤ μπορεί να ζητήσει από τις κεντρικές τράπεζες χωρών όπως η Ελλάδα ή η Πορτογαλία να διασφαλίσουν υπό τη μορφή προβλέψεων πρόσθετα κεφάλαια για να καλυφθούν ενδεχόμενες ζημίες από τις αγορές ομολόγων.

Όπως τονίζει το πρακτορείο, μία τέτοια κίνηση θα μπορούσε να βοηθήσει να πειστεί η Γερμανία να στηρίξει τα σχέδια για αγορές κρατικών ομολόγων, καθώς θα συνεπαγόταν ότι οι κεντρικές τράπεζες των εν λόγων χωρών θα αναλάβουν τον κίνδυνο πιθανών ζημιών και όχι η ΕΚΤ.

Σημειώνεται πως ήδη από τον Οκτώβριο η ΕΚΤ έχει αγοράσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο τίτλων απλής μορφής που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων (asset-backed securities – ABS), οι οποίοι συνίστανται σε απαιτήσεις έναντι του μη χρηματοπιστωτικού ιδιωτικού τομέα της ζώνης του ευρώ, στο πλαίσιο προγράμματος αγοράς ABS (ABSPP), αλλά και ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο καλυμμένων ομολογιών σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από ευρωπαϊκές τράπεζες στο πλαίσιο νέου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών.

close menu