Νέα

Η ΔΕΗ δεν έχει ενημερωθεί για την ανάθεση του έργου που διεκδικεί στη Βόρεια Μακεδονία

Σε κοινοπραξία με την Αρχιρόδον έχει καταθέσει προσφορά σε διαγωνισμό του υπουργείου περιβάλλοντος

Η ΔΕΗ σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με έργο που διεκδικεί στη Βόρεια Μακεδονία αναφέρει ότι ναι μεν έχει υποβάλει προσφορά σε κοινοπραξία με την Archirodon, αλλά δεν έχει μέχρι στιγμής ενημερωθεί επισήμως για την οριστική ανάθεση του έργου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα του τύπου ότι το υπουργικό συμβούλιο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισε να κατακυρώσει υπέρ της κοινοπραξίας ΔΕΗ – Archirodon την κατασκευή και εκμετάλλευση υδροηλεκτρικών έργων στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η ΔΕΗ Α.Ε. (“ΔΕΗ”) ανακοινώνει ότι:
Όπως έχει ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με την από 3.5.2023 ανακοίνωσή της, η ΔΕΗ έχει υποβάλει, ως μέρος κοινοπρακτικού σχήματος με την Archirodon Group N.V (Archirodon),  προσφορά στον διαγωνισμό που έχει προκηρύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για την κατασκευή και εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού έργου Cebren ισχύος 333MW καθώς και την εκμετάλλευση του εν λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού Tikves ισχύος 116 MW, στον ποταμό Crna της γειτονικής χώρας.

Μέχρι σήμερα, το κοινοπρακτικό σχήμα ΔΕΗ – Archirodon δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση από την Αναθέτουσα Αρχή για την οριστική ανάθεση του έργου.
Μετά τη λήψη της σχετικής επίσημης ενημέρωσης και την υπογραφή σχετικής σύμβασης, η ΔΕΗ θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση.

close menu