Διεθνή

Η ΕΕ καλεί Meta και TikTok να στείλουν πληροφορίες για fakenews στη σύρραξη Ισραήλ – Χαμάς

Η Κομισιόν απέστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες για το πώς συμμορφώνονται οι εταιρείες με τα μέτρα κατά της διάδοσης παράνομου περιεχομένου

Πληροφόρηση από Meta και TikTok ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εκτιμήσεις κινδύνου που πρέπει να διενεργούν οι εταιρείες και τα μέτρα μετριασμού που οφείλουν να λαμβάνουν για την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών, καθώς και στον απόηχο των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς στο Ισραήλ, κατά της διάδοσης βίαιου περιεχομένου και ρητορικής μίσους, ιδίως όσον αφορά τη διάδοση και τον πολλαπλασιασμό του παράνομου περιεχομένου και της παραπληροφόρησης.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επίσημα στη Meta αίτημα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA). Η Επιτροπή ζητεί από τη Meta να παράσχει περισσότερες πληροφορίες για το πώς συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις εκτιμήσεις κινδύνου που πρέπει να διενεργεί και τα μέτρα μετριασμού που οφείλει να λαμβάνει για την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών, καθώς και στον απόηχο των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς στο Ισραήλ, ιδίως όσον αφορά τη διάδοση και τον πολλαπλασιασμό του παράνομου περιεχομένου και της παραπληροφόρησης.

Η Meta πρέπει να παράσχει στην Επιτροπή έως τις 25 Οκτωβρίου 2023 τις ζητούμενες πληροφορίες όσον αφορά την αντιμετώπιση της πρόσφατης κρίσης και έως τις 8 Νοεμβρίου 2023 όσον αφορά την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών. Με βάση την αξιολόγηση των απαντήσεων της Meta, η Επιτροπή θα εξετάσει τα επόμενα βήματα, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην επίσημη κίνηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα για ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που παρέχονται σε απάντηση αιτήματος παροχής πληροφοριών. Αν η Meta δεν απαντήσει στο αίτημα παροχής πληροφοριών, η Επιτροπή μπορεί εκδώσει απόφαση με την οποία θα ζητά τις πληροφορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, η μη εμπρόθεσμη απάντηση θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών.

Επίσης, η Κομισιόν απέστειλε επισήμως στο TikTok αίτημα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA). Η Επιτροπή ζητεί από το TikTok να παράσχει περισσότερες πληροφορίες για το πώς συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις εκτιμήσεις κινδύνου που πρέπει να διενεργεί και τα μέτρα μετριασμού που οφείλει να λαμβάνει κατά της διάδοσης παράνομου περιεχομένου, ιδίως κατά της διάδοσης τρομοκρατικού και βίαιου περιεχομένου και ρητορικής μίσους και κατά της εικαζόμενης διάδοσης παραπληροφόρησης.

Επιπλέον, το αίτημα παροχής πληροφοριών αφορά τη συμμόρφωση του TikTok με άλλες διατάξεις του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Το TikTok πρέπει να παράσχει στην Επιτροπή έως τις 25 Οκτωβρίου 2023 τις ζητούμενες πληροφορίες όσον αφορά την αντιμετώπιση της πρόσφατης κρίσης και έως τις 8 Νοεμβρίου 2023 σχετικά με την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών και των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Με βάση την αξιολόγηση των απαντήσεων της TikTok, θα εξετάσει τα επόμενα βήματα, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην επίσημη κίνηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα για ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που παρέχονται σε απάντηση αιτήματος παροχής πληροφοριών. Αν το TikTok δεν απαντήσει στο αίτημα παροχής πληροφοριών, η Επιτροπή μπορεί εκδώσει απόφαση με την οποία θα ζητά τις πληροφορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, η μη εμπρόθεσμη απάντηση θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών.

Μετά τον χαρακτηρισμό του ως πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας, το TikTok οφείλει να συμμορφώνεται με το σύνολο των διατάξεων που θέσπισε ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Μεταξύ άλλων οφείλει να αξιολογεί και να μετριάζει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου, την παραπληροφόρηση, καθώς και τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Μετά τον χαρακτηρισμό τους ως πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών, το Facebook και το Instagram υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το σύνολο των διατάξεων που θέσπισε ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Μεταξύ άλλων οφείλουν να αξιολογούν και να μετριάζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου, την παραπληροφόρηση, καθώς και τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu