Πολιτική

Η Ευθυμία Καραβά διευθύντρια στο γραφείο του υφυπουργού Υγείας

Υφυπουργός Υγείας έχει οριστεί ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Υγείας, αποσπάται από 27.06.2023 η Ευθυμία Καραβά του Σπυρίδωνα, υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με ειδικότητα Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α’, σε θέση Διευθύντριας στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Υγείας.
Στην ανωτέρω θα καταβάλλονται οι αποδοχές του Μ.Κ. 19 της ΠΕ κατηγορίας.

close menu