Νέα

Intercontinental ΑΕΕΑΠ: Από 26 Ιουνίου η καταβολή καθαρού μερίσματος 0,43 ευρώ ανά μετοχή

Ο Πρόεδρος της Intercontinental International ΑΕΕΑΠ, Αριστείδης Χαλικιάς

Από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Ιουνίου 2024 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,43 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό με προσαρμογή με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία) από τα κέρδη της χρήσης του 2023 (κέρδη μετά φόρων μείον τα καθαρά κέρδη από αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία και λαμβάνοντας υπόψη τις μη πραγματοποιημένες συναλλαγματικές διαφορές), καθώς και ποσού 1,78 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό με προσαρμογή με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία), από κέρδη παρελθουσών εταιρικών χρήσεων μέχρι την 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν.4548/2018.

Από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι των μερισμάτων είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 («record date»).

Τα μερίσματα θα αρχίσουν να καταβάλλονται από την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας “OPTIMA BANK A.E.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu