Επικαιρότητα

Κακοπληρωμένοι οι γιατροί στην Ελλάδα του ΕΣΥ – Ποιες οι αμοιβές τους

Από τους πιο κακοπληρωμένους στην Ευρώπη είναι οι Έλληνες γιατροί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, οι αμοιβές των γιατρών του Εθμικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα είναι κατά μέσο όρo 39.000 ευρώ μικτά ετησίως (τα επίσημα γιατί τα φακελλάκι, όποιοι τα λαμβάνουν είναι ανεπίσημα).

Από τους πιο υψηλά αμειβόμενους είναι οι γιατροί στο Λουξεμβούργο που λαμβάνουν μικτά 258.000 ευρώ το χρόνο. Ιδιαιτέρως καλά αμειβόμενοι είναι και οι γιατροί σε Ιρλανδία με 172.000 ετήσιο μικτό εισόδημα αλλά και στην Ολλανδία με 160.000 ευρώ.

Στη Γερμανία οι γιατροί έχουν ετήσιες αμοιβές 146.000 ευρώ.

Στη Μ.Βρετανία ακόμη και οι νέοι γιατροί κινούνται στα 136.000 μικτά το χρόνο.

Πάντως υπάρχουν και χειρότερα από την Ελλάδα. Στην Πολωνία οι γιατροί λαμβάνουν κατά μέσο όρο 20.000 ευρώ μικτά το χρόνο.

close menu