Οικονομία

ΚΕΠΕ: Στο 0,4% η ανάπτυξη της Ελλάδας για το 2014

Στο +0,4% βλέπει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας για το 2014 το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μηνιαία οικονομική θεώρηση, οι αναλυτές του ΚΕΠΕ εκτιμούν πως το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά +0,4% το 2014.

«Το κύριο χαρακτηριστικό της εν λόγω πρόβλεψης, και καίριο ζητούμενο στην τρέχουσα συγκυρία, είναι η επιβεβαίωση για τέταρτη συνεχόμενη φορά της εκτίμησης ότι το 2014 θα αποτελέσει το έτος μετάβασης από τη μακροχρόνια ύφεση, η οποία είχε ξεκινήσει το 2008, σε καθεστώς ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει παρά και την ενδιάμεση αναθεώρηση προς τα κάτω του τριμηνιαίου ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο του 2014 και τη δημοσίευση αρνητικού ρυθμού μεταβολής για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 από την ΕΛΣΤΑΤ» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά το 2015, το ΚΕΠΕ εκτιμά πως το α’ 6μηνο του επόμενου έτους, η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί στο +2%.

Πιο αναλυτικά, η εκτιμώμενη τριμηνιαία εξέλιξη των ρυθμών μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ από το τρίτο τρίμηνο του 2014 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2015 ακολουθεί ευνοϊκή πορεία καταγράφοντας ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 1,2%, 1,8%, 1,9% και 2,1% κατά το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2014 και το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2015, αντίστοιχα, ως προς τα αντίστοιχα τρίμηνα του προηγούμενου έτους.

«Οι ως άνω εκτιμώμενοι θετικοί ρυθμοί μεταβολής για τα αμέσως προσεχή τρίμηνα, που οδηγούν την ελληνική οικονομία εκτός ύφεσης εντός του 2014 και στην κατεύθυνση αξιοσημείωτων θετικών ρυθμών ανάπτυξης ήδη κατά τα πρώτα τρίμηνα του 2015, αντανακλούν τη συνεχιζόμενη πρόοδο που επιτυγχάνεται αναφορικά με την εξισορρόπηση των βασικών δημοσιονομικών μεγεθών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση καίριων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την εξομάλυνση των συνθηκών στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Οι θετικές συνέπειες που απορρέουν από την πρόοδο αναφορικά με τους εν λόγω παράγοντες αλληλεπιδρούν και οδηγούν, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω βελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος» τονίζει εν συνεχεία.

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει πως «η εκτιμώμενη ανοδική πορεία του πραγματικού ΑΕΠ
κατά τα προσεχή τρίμηνα δύναται να τονωθεί περαιτέρω μέσω της προόδου αναφορικά με τη διευθέτηση του ελληνικού δημοσίου χρέους, αλλά και της αποκατάστασης των συνθηκών ρευστότητας και χρηματοδότησης στην οικονομία, που αποτελούν παράγοντες κλειδιά για την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων και την ανάκαμψη των επενδύσεων.
Επιπρόσθετες ευνοϊκές επιδράσεις αναμένεται επίσης να προκληθούν μέσω της περαιτέρω βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας με θετικό αντίκτυπο στις εξαγωγές. Στο εν λόγω μέγεθος εκτιμά-ται ότι θα επιφέρει επιπλέον θετικά αποτελέσματα μια ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης στην Ευρωζώνη.

Προς την αντίθετη κατεύθυνση μπορούν ωστόσο να λειτουργήσουν αποσταθεροποιητικοί παράγοντες με επιπτώσεις στις εξαγωγές και τον τουρισμό, όπως οι εξελίξεις αναφορικά με την κρίση στην Ουκρανία. Παράλληλα, τυχόν ασταθείς συνθήκες αναφορικά με το εγχώριο πολιτικό περιβάλλον που θα προκαλέσουν αύξηση της αβεβαιότητας και αποδυνάμωση της αξιοπιστίας της χώρας είναι δυνατόν να ανακόψουν τη θετική τροχιά, στην οποία φαίνεται να εισέρχεται η ελληνική οικονομία σύμφωνα με τις προβλέψεις του υποδείγματος για τα αμέσως προσεχή τρίμηνα».
 

close menu