Επιχειρήσεις

Κέρδη 121,3 εκατ. εμφάνισε στο 9μηνο του 2014 ο ΟΠΑΠ

Καθαρά κέρδη ύψους 121,3 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2014 ο ΟΠΑΠ, έναντι καθαρών κερδών 111,7 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2013.

Τα καθαρά κέρδη στο τρίτο τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν στα 55,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,9% έναντι των 44,4 εκατ. ευρώ του τρίτου τριμήνου του 2013.

Οι πωλήσεις εμφάνισαν αύξηση κατά 12,9% και ανήλθαν στα 2,981 δισ. ευρώ έναντι 2,641 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2013.

Οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν σημαντικά κατά 19,1% και ανήλθαν στα 1,068 δισ. ευρώ, έναντι 897,6 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2013, αύξηση η οποία αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ισχυρή επίδοση των Ελληνικών Λαχείων και τη συνεχιζόμενη αύξηση του Στοιχήματος.

Τα καθαρά έσοδα εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 10% στα 961,8 εκατ. ευρώ έναντι 874,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2013.

Τα καθαρά έσοδα του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 17,9% στα 345,6 εκατ. ευρώ, έναντι 293,2 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2013, σημειώνοντας περαιτέρω βελτίωση έναντι της αύξησης του πρώτου εξαμήνου του 2014 ύψους 6%.

close menu