Προϊόντα - Υπηρεσίες

«Κίτρινη κάρτα» στη διαφημιστική καμπάνια του Shopflix.gr

Από το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας, το οποίο ζητάει βελτίωση του μηνύματος με αναφορά των όρων που δεν αναφέρονται

Καταναλωτής προσέφυγε στο Συμβούλο Ελέγχου Επικοινωνίας, που αξιολογεί τα διαφημιστικά μηνύματα των εταιρειών, υποστηρίζοντας ότι το Shoplfix.gr στην διαφημιστική του καμπάνια παραλείπει να αναφέρει συγκεκριμένο όρο βάσει του οποίου ο καταναλωτής μπορεί να τύχει της χρηματικής επιστροφής που του δίνεται.

Συγκεκριμένα, στη διαφημιστική επικοινωνία του Shopflix.gr, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και σε digital υλικά, προβάλλεται η υπόσχεση επιστροφής του ποσού των 10€ για κάθε αγορά που πραγματοποιείται με κάρτα VISA.

Όπως αναφέρεται στην υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και επιβεβαιώθηκε, προϋπόθεση για την επιστροφή αυτού του ποσού είναι το ύψος της αγοράς να υπερβαίνει τα 60€. Επιπλέον, για την ενέργεια αυτή ισχύουν συγκεκριμένοι όροι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εταιρική ιστοσελίδα.

Επειδή η σημαντική πληροφορία του ελάχιστου ορίου αγορών προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιστροφή, είτε δεν αναφέρεται με κανέναν τρόπο στη διαφημιστική επικοινωνία (στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές επικοινωνίες) ή αναφέρεται πλημμελώς (π.χ. σε δεύτερο χρόνο στο app ή αφού κλικάρει ο ενδιαφερόμενος στο banner κ.λπ.), η Επιτροπή έκρινε ότι μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση ή/και παραπλάνηση στους καταναλωτές. Ομοίως, δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση ούτε για το γεγονός ότι
ισχύουν συγκεκριμένοι όροι.

Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στις επικοινωνίες που εμφανίζονται οι ισχυρισμοί «με κάθε αγορά με κάρτα VISA, κερδίζεις επιστροφή 10€», «κάνε την αγορά σου με κάρτα VISA και κέρδισε επιστροφή 10€», σε όλα τα μέσα και υλικά, εντοπίζεται παράβαση των άρθρων 4.2 και 5 του ΕΚΔ-Ε και θα πρέπει, προκειμένου οι επικοινωνίες να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα, να τροποποιηθούν ώστε α. το ελάχιστο όριο αγορών των 60€ να γίνεται σαφές κάθε φορά και σε άμεση
σύνδεση με την υπόσχεση επιστροφής και β. να αναφέρεται ότι ισχύουν όροι, που περιγράφονται στην εταιρική ιστοσελίδα.

close menu