Διεθνή

Κομισιόν: Δημιουργεί Ηλιακή Ακαδημία για κατάρτιση 100.000 εργαζόμενων στα φωτοβολταϊκά

Θα αναπτύξει διαπιστευτήρια μάθησης, τα οποία θα πιστοποιούν τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει τα άτομα στα μαθήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την Ευρωπαϊκή Ηλιακή Ακαδημία , την πρώτη σε μια σειρά ακαδημιών της ΕΕ που θα συσταθούν στο πλαίσιο της πράξης για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών (NZIA), οι οποίες διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες κατά μήκος των αξιακών αλυσίδων των τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών.

Ο ρόλος των ακαδημιών NZIA είναι να αναπτύσσουν μαθησιακό περιεχόμενο και προγράμματα από κοινού με τον κλάδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι υπάρχουν επαρκείς δεξιότητες και εργατικό δυναμικό στην αξιακή αλυσίδα.

Εκτιμάται ότι μόνο στον τομέα της κατασκευής ηλιακών φωτοβολταϊκών (φωτοβολταϊκών), έως το 2030 θα χρειαστούν περίπου 66.000 ειδικευμένοι εργαζόμενοι προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.

Η ηλιακή Ακαδημία αποσκοπεί στην κατάρτιση 100.000 εργαζομένων στην αξιακή αλυσίδα ηλιακών φωτοβολταϊκών κατά την επόμενη τριετία για την αντιμετώπιση του υφιστάμενου χάσματος εργασίας και δεξιοτήτων στον τομέα.

Σύμφωνα με το επιτυχημένο μοντέλο της ευρωπαϊκής ακαδημίας συσσωρευτών, που δρομολογήθηκε το 2022 για την αξιακή αλυσίδα συσσωρευτών, η ηλιακή Ακαδημία θα σχεδιάσει μαθησιακό περιεχόμενο, από κοινού με τον κλάδο και τα ενδιαφερόμενα μέρη στην αξιακή αλυσίδα των ηλιακών φωτοβολταϊκών.

Η ηλιακή Ακαδημία θα αναπτύξει επίσης διαπιστευτήρια μάθησης, τα οποία θα πιστοποιούν τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει τα άτομα στα μαθήματα κατάρτισής της, ενισχύοντας έτσι την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων πραγματοποιείται μέσω τοπικών εταίρων.

Αυτοί μπορούν να είναι πάροχοι επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης (ΕΕΚ), επιχειρήσεις, πανεπιστήμια ή άλλοι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης με τους οποίους η Ακαδημία υπογράφει σύμβαση για την υλοποίηση των προγραμμάτων της.

Η Επιτροπή στηρίζει την έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ηλιακής Ακαδημίας με 9 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) μέσω της κοινότητας γνώσης και καινοτομίας του ΕΙΤ Innoenergy.

Η Ακαδημία αυτή είναι η τελευταία πρωτοβουλία της Επιτροπής που στηρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του σχεδίου REPowerEU, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η βιομηχανία είναι ανθεκτική και ανταγωνιστική στην παγκόσμια σκηνή.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu