Επιχειρήσεις

Κούμπας: Πώληση του 84,4% της Eurobrokers

Στην πώληση 5.063.900 μετοχών – ποσοστό 84,4% – της θυγατρικής της εταιρείας Eurobrokers στον κ. Γεώργιο Κούμπα, έναντι τιμήματος 121.000 ευρώ, προχώρησε η Κούμπας ΑΕ Συμμετοχών.

Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις των δύο εταιρειών στο Χ.Α., το ποσοστό συμμετοχής της Κούμπας επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobrokers διαμορφώθηκε από 84,398% σε 0,00%.

Επίσης, το ποσοστό συμμετοχής του Γεώργιου Κούμπα επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobrokers διαμορφώθηκε ως εξής: άμεσα από 0,025% σε 84,424%, έμμεσα από 84,398% σε 0,00% και το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του (άμεσα και έμμεσα) παρέμεινε αμετάβλητο στο 84,424%.

close menu