Οικονομία

Κύπρος: Αντλήθηκαν 37 εκατ. ευρώ από 6ετή ομόλογα

Από αιτήσεις ξένων επενδυτών κατά 93% υπερκαλύφθηκε και η 1η σειρά εξαετών ομολόγων της Κύπρου για το 2015 για την οποία υπήρξαν αιτήσεις για 36,6 εκατ. ευρώ περίπου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, η περίοδος λήψης αιτήσεων για φυσικά πρόσωπα για αγορά των εξαετών ομολόγων της πρώτης σειράς 2015 με ημερομηνία έκδοσης τις 2 Ιανουαρίου 2015 τερματίστηκε στις 19 Δεκεμβρίου.

Λήφθηκαν 49 αιτήσεις για συνολικό ποσό 36 εκατ. ευρώ – εκ των οποίων οι 35 υποβλήθηκαν από Κύπριους και οι 14 από αλλοδαπούς επενδυτές.

Οι αξίες των αιτήσεων κυμαίνονταν από 10 χιλ. ευρώ μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ. Ο μέσος όρος της αξίας των αιτήσεων ήταν περίπου 748 χιλ. ευρώ. Από το συνολικό ποσό των 36,6 εκατ. τα 34 εκατ. ευρώ – περίπου το 93% – αφορούσαν αιτήσεις ξένων επενδυτών.

close menu