Ελλάδα

Λαϊκές αγορές: Καταγραφή των αδειούχων επαγγελματιών πωλητών στην πλατφόρμα «Ανοικτή Αγορά»

Ποιες άδειες αφορά

Τον Μάρτιο αρχίζει η καταγραφή των αδειούχων επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (ΟΠΣΑΑ).

Η απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, αναφέρεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» του άρθρου 56 ν. 4849/2021 (Α΄ 207) για το υπαίθριο εμπόριο και την αναγκαιότητα καταγραφής σε αυτό, μεταξύ άλλων, όλων των υφιστάμενων αδειούχων επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (ΟΠΣΑΑ), στο οποίο παρέχεται πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr καταγράφονται οι υφιστάμενοι αδειούχοι πωλητές, δηλαδή όσοι απέκτησαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021, δηλαδή πριν την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών αναφέρει τα εξής:

  • Κάτοχοι αδειών επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

Μέθοδος καταγραφής

Οι συνάδελφοι αδειούχοι επαγγελματίες πωλητές θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο ΟΠΣΑΑ στο οποίο θα εισέλθουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς τους ΤAXIS, σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης που θα είναι αναρτημένο στο σύστημα.

Η καταχώριση στο σύστημα των αδειών θα διενεργηθεί ανά μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου, ομοίως και για τις λαϊκές αγορές, σε καθορισμένα χρονικά στάδια.

Χρόνος καταχώρισης

  • Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο σύστημα από τις 15/03/2024 έως τις 15/06/2024.

Σημειώνεται ότι, μετά το πέρας των ανωτέρω προθεσμιών και των τυχουσών παρατάσεων δεν θα είναι δυνατή η καταχώριση στο σύστημα αδειών από κανένα, γι’ αυτό όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να το πράξουν εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu