Οικονομία

Λιανεμπόριο – ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 12,7% του κύκλου εργασιών το Μάιο σε ετήσια βάση

Και αύξηση 4,8% σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2023.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιοποίησε στοιχεία για την εξέλιξη των πωλήσεων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το μήνα Μάιο 2023.

1. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2023 ανήλθε σε 3,55 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,7% σε σχέση με τον Μάιο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 3,15 δισ. ευρώ και αύξηση 4,8% σε σχέση με το Απρίλιο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 3,39 δισ. ευρώ.
Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2023 σε σχέση με τον Μάιο 2022 είναι:
• Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 38,5%.
• Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 36,7%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2023 σε σχέση με τον Μάιο 2022
είναι:
• Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 11,7%.
• Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, μείωση 9,1%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2023 σε σχέση με τον Μάιο 2022 είναι:
• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αύξηση 15,0%.
• Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 13,3%.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2023 ανήλθε σε 1,24 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,2% σε σχέση με τον Μάιο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 1,12 δισ. ευρώ.

2. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα (δεν περιλαμβάνονται οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας: 4511, 4519, 4520, 4531, 4532, 4540, 4711, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4729, 4730 και 4781)

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2023 ανήλθε σε 0,96 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,2% σε σχέση με τον Μάιο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,85 δισ. ευρώ και αύξηση 3,2% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 0,93 δισ. ευρώ.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2023 σε σχέση με τον Μάιο 2022 είναι:
• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αύξηση 27,3%.
• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αύξηση 18,7%.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2023 ανήλθε σε 0,49 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,0% σε σχέση με τον Μάιο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,44 δισ. ευρώ.

close menu