Επιχειρήσεις

Μείωση προσωπικού για ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ το 2022

Η εικόνα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ μέσα από τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων.

Άλλο ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ η εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ (My Market), συμφερόντων του Αριστοτέλη Παντελιάδη, δημοσιοποίησε τις οικονομικές της καταστάσεις. Τα βασικά μεγέθη της πορείας της εταιρείας τα είχε ανακοινώσει ο επικεφαλής της Αριστοτέλης Παντελιάδης, αλλά τα αναλυτικά νούμερα, μας δίνουν πρόσθετη πληροφόρηση. Και αυτή η εταιρεία όπως το The Mart του μεγάλου ανταγωνιστή ή συναγωνιστή αν θέλετε της οικογένειας Σκλαβενίτη παρουσίασε οριακή μείωση στο περιθώριο μεικτού κέρδους (14,36% από 14,66%), αλλά επίσης οριακή αύξηση στο καθαρό περιθώριο κέρδους (1,88% από 1,63%). Το αναφέρουμε λόγω του περιορισμού που η πολιτεία έχει θέσει για τα περιθώρια κέρδους (που «στα χαρτιά» δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα λόγω της ενεργειακής κρίσης). Ωστόσο, η κερδοφορία και αυτής της εταιρείας είναι υψηλότερη το 2022 από αυτή του 2021.

Από τις οικονομικές καταστάσεις προκύπτει ότι η εταιρεία δεν έκανε νέες προσλήψεις. Αντίθετα το προσωπικό μειώθηκε 91 άτομα (11.208 εργαζόμενοι από 11.299 εργαζόμενοι το 2021). Και οι συνολικές αποδοχές τους αυξήθηκαν μόλις 2% ή 2,9% ανά εργαζόμενο, όταν ο πληθωρισμός το ίδιο διάστημα έτρεχε με διψήφιο ποσοστό. Οι αμοιβές για το προσωπικό είναι σχετικά χαμηλές αφού το κόστος μαζί με τις κοινωνικές επιβαρύνσεις είναι 17.996 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Πόσο αυξήθηκε ο τζίρος και τα κέρδη; Ο τζίρος αυξήθηκε 9,48% και διαμορφώθηκε στα 1,501 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 24,8% στα 28,189 εκατ. ευρώ. Not bad.

Σε καθυστέρηση απαιτήσεις 5,13 εκατ. ευρώ 

Υπάρχουν και οι σημειώσεις των ορκωτών που αν συνυπολογιστούν τότε τα κέρδη μειώνονται κατά περίπου 756 χιλιάδες ευρώ. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για καθυστέρηση 5,13 εκατ. ευρώ. Έτσι, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και Λοιπών απαιτήσεων και τα Ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 5,135 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα της εμφανίζονται αυξημένα κατά 311 χιλ. ευρώ.

Επίσης, δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 9,355 εκατ. ευρώ με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες ισόποσα, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα επίσης ισόποσα και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 445 χιλ. ευρώ.

close menu