Νέα

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Μέχρι το τέλος του έτους τα κριτήρια

Το υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει πως τα κριτήρια θα είναι αυστηρά και θα ελεγχθούν όλες οι λεπτομέρειες του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας.

Μέχρι τα τέλη του 2023 αναμένεται να έχουν «κλειδώσει» τα κριτήρια της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης για την ίδρυση και λειτουργία ξένων, μη-κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Θα προηγηθεί σχετική νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία αναμένεται να ανατεθεί και επίσημα στην ΕΘΑΑΕ η διαδικασία καθορισμού των κριτηρίων.
Η ΕΘΑΑΕ αναμένεται να κινηθεί στο πλαίσιο διεθνών πρακτικών για παρόμοιες διαδικασίες, κάνοντας τις απαραίτητες προσαρμογές στα δεδομένα της Ελλάδας.
Το υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει πως τα κριτήρια θα είναι πολύ αυστηρά και θα ελεγχθούν όλες οι λεπτομέρειες του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας, αφού στόχος είναι το πτυχίο των πανεπιστημίων αυτών να είναι και ακαδημαϊκά και επαγγελματικά ισότιμο με εκείνο των ελληνικών, δημόσιων ΑΕΙ. Θα είναι, δηλαδή, διακριτά από τα κολέγια, που παρέχουν πτυχία με ισοδυναμία επαγγελματικών προσόντων μόνο.
Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας, το ενδιαφέρον από πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι ήδη εκπεφρασμένο για την παρουσία τους στην Ελλάδα και υπάρχουν ήδη προτάσεις. «Αυτό που μένει, είναι να “ξεκλειδώσει” η θεσμική παράμετρος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως επεσήμανε, το άρθρο 28 του Συντάγματος σε συνάρτηση με κείμενα έγκριτων συνταγματολόγων και το ενωσιακό δίκαιο και επικουρούμενο από διεθνείς συμβάσεις μπορεί να παρακάμψει την αναθεώρηση του άρθρου 16 και να επιτρέψει την παρουσία ξένων, μη-κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
Το άρθρο 28 αναφέρει ότι «οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας».
Όπως αναφέρεται σε ερμηνευτική δήλωση που προστέθηκε από την Αναθεώρηση του 2001, το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Ελλάδας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Έτσι, η θέσπιση κριτηρίων ίδρυσης και λειτουργίας, σε συνδυασμό με τη «συνδρομή» του άρθρου 28, θα επιτρέψει -σε πρώτη φάση τουλάχιστον- την παρουσία παραρτημάτων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

close menu