Πρόσωπα

Μιχαήλ Μαρακάκης: Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην Τράπεζα Χανίων

Ξεκινούν οι διαδικασίες μετατροπής της από Συνεταιριστική Τράπεζα σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων Μιχαήλ Μαρακάκης οδηγεί το πιστωτικό ίδρυμα ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην πολύχρονη πορεία του. Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Ιουλίου 2023 ξεκινούν οι διαδικασίες για την μετατροπή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ΑΕ.

Σχολιάζοντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας, κ. Μιχαήλ Μαρακάκης δήλωσε:
«Η σημερινή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων που ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία, αποτελεί ορόσημο. Αποφασίστηκε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την μετατροπή της Τράπεζας σε ΑΕ, μετά και την εξουσιοδότηση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο από τους μεριδιούχους για την υλοποίηση των προαπαιτούμενων ενεργειών που προβλέπονται στον σχετικό μετασχηματισμό. Αυτή η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο στην Τράπεζα να αποκτήσει ηγετικό ρόλο όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πιστωτικό ίδρυμα που θα συνεχίσει να υποστηρίζει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα συμβάλει σημαντικά στην ευημερία και την ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας.»

Στο πλαίσιο αυτό η τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου ύψους έως 7,5 εκατομμυρίων ευρώ με την έκδοση νέων συνεταιριστικών μερίδων, με τελική τιμή διάθεσης η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε έκδοση απλών ονομαστικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Ο.Μ.Ε.) ύψους έως 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Η διαδικασία μετατροπής απαιτεί σχετικές εγκρίσεις.

close menu