Οικονομία

Μητσοτάκης: Οι τέσσερις πυλώνες για τη διοικητική μεταρρύθμιση

Τους τέσσερις πυλώνες της διοικητικής μεταρρύθμισης παρουσίασε σήμερα στη Ρώμη, κατά την Άτυπη Ευρωπαϊκή Σύνοδο των Υπουργών Δημόσιας Διοίκησης, ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης στην παρέμβασή του είπε ότι το στρατηγικό σχέδιο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, είναι «χτισμένο» σε τέσσερις πυλώνες και υποστηρίζεται από σύγχρονα εργαλεία για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις νέες τεχνολογίες.

Οι βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου σχεδίου, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, είναι:

  •     Η αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών
  •     Ο εξορθολογισμός των διοικητικών διαδικασιών
  •     Η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
  •     Η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Επίσης τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι υπουργοί Δημόσιας Διοίκησης των χωρών – μελών της Ε.Ε., είναι τα εξής:

  •    Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί βασική προτεραιότητα για τις στρατηγικές  των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Βασικός στόχος παραμένει η μεγαλύτερη διαφάνεια και υπευθυνότητα,  καθώς και η συνεργασία με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς για την παροχή ευκολότερης πρόσβασης στις κρατικές υπηρεσίες
  •     Πρόκληση – «κλειδί» για τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα είναι οι τρόποι εφαρμογής της καινοτομίας και της ανάπτυξης των νέων δυνατοτήτων στις μεταρρυθμίσεις
  •     Η ανταλλαγή εμπειριών και κοινών δράσεων σε επίπεδο Ε.Ε. μπορεί να βοηθήσει την προώθηση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών συμβάλλοντας σε πιο αποτελεσματικές και ανθεκτικές δημόσιες διοικήσεις των χωρών – μελών της Ε.Ε.
  •     Ο εκσυγχρονισμός του Δημόσιου Τομέα αποτελεί βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο της νέας οικονομικής διακυβέρνησης των χωρών της Ε.Ε.
  •     Η συνεργασία των χωρών – μελών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ενισχυθεί με καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων μονάδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εμπλέκονται σε τομείς πολιτικής που αφορούν τη δημόσια διοίκηση και με την εξάλειψη των διαφόρων υφιστάμενες επιτροπές και δίκτυα.
close menu