Τράπεζες

Moody’s: Αναβάθμιση Τράπεζας Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας με θετικό outlook

Μετά τη διπλή αναβάθμιση του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου της Κυπριακής Δημοκρατίας την περασμένη εβδομάδα

Σε αναβάθμιση των αξιολογήσεων της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας, περιλαμβανομένων και των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων καταθέσεων κατά μία βαθμίδα από Ba1 σε Baa3, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s Investors Service, έπειτα από τη διπλή αναβάθμιση του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου της Κυπριακής Δημοκρατίας την περασμένη Παρασκευή.

Παράλληλα, ο οίκος διατήρησε την προοπτική σε θετική και για τις δύο τράπεζες.

«Ο κύριος λόγος της σημερινής αναβάθμισης είναι η συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και των πιστωτικών συνθηκών, οι οποίες οδηγούν σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τις κυπριακές τράπεζες», αναφέρει ο Moody’s σε ανακοίνωσή του, που εξέδωσε πριν από λίγο.

Σύμφωνα με τον οίκο, η αναβάθμιση εμπερικλείει επίσης τις συνεχιζόμενες βελτιώσεις στα προφίλ φερεγγυότητας της κάθε τράπεζας, την περαιτέρω σταδιακή βελτίωση στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού και στα κεφαλαιακά μεγέθη, καθώς και τη σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας των δύο τραπεζών.

Η θετική προοπτική, σημειώνεται, αντανακλά την προσδοκία του οίκου «ότι οι δύο τράπεζες θα διατηρήσουν στέρεη κερδοφορία και κεφαλαιακά μεγέθη και θα συνεχίσουν τη μείωση των παλαιών κινδύνων στην ποιότητα του ενεργητικού, αντισταθμίζοντας τα όποια νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που θα προκύψουν από το περιβάλλον των υψηλότερων επιτοκίων και του ακόμη υψηλού πληθωρισμού».

Σημειώνει ακόμη ότι ενώ υπάρχουν εναπομείναντες κίνδυνοι στα στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών λόγω των ακόμη υψηλών ΜΕΔ, καθώς και το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και του ακόμη υψηλού πληθωρισμού, οι αρχικές ενδείξεις παραπέμπουν σε περιορισμένο αντίκτυπο στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των κυπριακών τραπεζών, καθώς οι τράπεζες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα παλαιότερα ΜΕΔ, που οδηγεί σε περαιτέρω βελτιώσεις τα τελευταία μερικά τρίμηνα.

Για την Τράπεζα Κύπρου, ο Moody’s αναφέρει ότι οι υψηλότερες αξιολογήσεις αντανακλούν τις σταδιακές βελτιώσεις στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού και των κεφαλαιακών μεγεθών και τη σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας. Επισημαίνει το δείκτη ΜΕΔ 3,6% τον Ιούνιο του 2023 και τον ενισχυμένο δείκτη κάλυψης των ΜΕΔ της τάξης του 78%.

Αναφέρεται στη βελτίωση του δείκτη κοινών κεφαλαίων κατηγορίας 1 (CET1) στο 16%, που περιλαμβάνει και τα δεδουλευμένα μερίσματα, που είναι το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Επισημαίνει επίσης τη σημαντική βελτίωση του δείκτη καθαρού εισοδήματος προς τα περιουσιακά στοιχεία στο 1,6% τους πρώτους έξι μήνες του 2023 από 0,5% το 2022.

Ελληνική Τράπεζα

Για την Ελληνική Τράπεζα, ο οίκος σημειώνει ότι η αναβάθμιση αντανακλούν τη σταδιακή βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, των κεφαλαιακών μεγεθών και τη σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας της τράπεζας.

Επισημαίνει τη μείωση του δείκτη ΜΕΔ στο 3,3% των συνολικών δανείων τον Ιούνιο του 2023, εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το κυβερνητικό Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, καθώς και τον υψηλό δείκτη κεφαλαίων 20,8% στο τέλος Ιουνίου 2023 από 19,1% στο τέλος του 2022. Επισημαίνει ακόμη τη σημαντική ενίσχυση του δείκτη καθαρού εισοδήματος ως προς τα περιουσιακά στοιχεία στο 1,6% στους πρώτους έξι μήνες του 2023 από 0,4% στο τέλος του 2022, κάτι που υποστηρίζεται από το περιβάλλον των υψηλότερων επιτοκίων και τις πρωτοβουλίες της τράπεζας για μείωση του κόστους.

Παράγοντες για περαιτέρω αναβαθμίσεις

Με δεδομένο τον θετικό ορίζοντα, ο οίκος θεωρεί ότι είναι απίθανο ότι θα υπάρξει υποβάθμιση της Τράπεζας Κύπρου. Σημειώνει ωστόσο ότι στους παράγοντες που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αναβάθμιση είναι η διατήρηση στέρεης κερδοφορίας και κεφαλαιακών μεγεθών, η μείωση του αποθέματος ακινήτων και ο μετριασμός του αντικτύπου μιας ενδεχόμενα πιο αδύναμης ικανότητας αποπληρωμής εκ μέρους των δανειοληπτών.

Για την Ελληνική, ο Moody’s αναφέρει ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε περαιτέρω αναβάθμιση αν η τράπεζα καταφέρει να διατηρήσει τη στέρεη κερδοφορία της, μέσω περαιτέρω ενίσχυσης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, της ενίσχυσης διατηρησιμότητας της δανειοδότησης και την αύξηση άλλων πηγών εσόδων, προκειμένου να αντισταθμίσει την υψηλή εξάρτησή της από το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα.

Σημειώνει ακόμη ότι με δεδομένη της δυνητικής εξαγοράς της από την ελληνική Eurobank S/A, οι αξιολογήσεις της κυπριακής τράπεζας μπορεί να επηρεαστούν από μια αναβάθμιση των αντίστοιχων αξιολογήσεων της Eurobank.

Τέλος, ο οίκος επισημαίνει ότι μπορεί να διαφοροποιήσει την προοπτική από θετική σε σταθερή και για τις δύο τράπεζες εφόσον θεωρεί ότι θα αντιστραφεί η βελτίωση στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού, ή αποδυναμωθεί το λειτουργικό περιβάλλον ή αν ο οίκος θεωρήσει ότι η στέρεα κερδοφορία δεν είναι διατηρήσιμη.

Ξανά στην επενδυτική βαθμίδα η Τράπεζα Κύπρου, λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος
Η αναβάθμιση από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s κατατάσσει την Τράπεζα Κύπρου στην επενδυτική βαθμίδα μετά από δώδεκα χρόνια, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Πανίκος Νικολάου.

«Η σημερινή αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της Τράπεζας Κύπρου σε Baa3 από Ba1 με θετική προοπτική, κατατάσσει ξανά την Τράπεζα Κύπρου στην επενδυτική βαθμίδα, μετά από 12 χρόνια», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Νικολάου.

«Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει το Συγκρότημα στη προσπάθεια να καταστεί ένας ισχυρός, καλά κεφαλαιοποιημένος και βιώσιμα κερδοφόρος χρηματοοικονομικός οργανισμός», προσθέτει ο CEO της μεγαλύτερης τράπεζας της Κύπρου και καταλήγει λέγοντας ότι η σημερινή αναβάθμιση της Τράπεζας Κύπρου «αποτελεί θετική εξέλιξη για την Τράπεζα αλλά και για την Κύπρο».

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu