Νέα

Μοτοδυναμική: Τα μόλις 7 στελέχη που απέκτησαν δωρεάν μετοχές με υποχρέωση διακράτησης δύο ετών

Ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, ότι την 13.10.2023, τα ακόλουθα διευθυντικά στελέχη, υπόχρεα πρόσωπα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, απέκτησαν δωρεάν από την Εταιρία μετοχές της, δυνάμει και σύμφωνα με τους όρους της από 12.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτής από 02.10.2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, και συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος €2,81 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας:

α) η κα Σοφία Θωμαΐδου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, απέκτησε 3.255 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας €9.146,55,

β) ο κος Δημήτριος Μποζάς, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου (Group C.F.O.), απέκτησε 3.651 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας €10.259,31,

γ) ο κος Ευστάθιος Ανάγνου, Διευθυντής Μηχανογράφησης (I.T. Manager), απέκτησε 3.255 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας €9.146,55,

δ) ο κος Ιωάννης Σώκιαλης, Διευθυντής Κλάδου YAMAHA και Διεθνών Δραστηριοτήτων (Βουλγαρίας – Motodynamics L.T.D. και Ρουμανίας – Motodynamics S.R.L.) απέκτησε 5.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας €14.050,00,

ε) ο κος Νικόλαος Σινογιάννης, Διευθυντής Κλάδου PORSCHE, απέκτησε 1.887 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας €5.302,47,

στ) ο κος Γεώργιος Λειβαδίτης, Διευθυντής Κλάδου Sixt, απέκτησε 7.335 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας €20.611,35,

ζ) ο κος Λεόνικος Μαυρογένης, Διευθύνων Σύμβουλος της «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Μ.Α.Ε.», απέκτησε 2.117 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας €5.948,77.

Σύμφωνα με άλλη ανακοίνωση της εταιρείας διατέθηκαν συνολικά 34.000 ίδιες μετοχές (κοινές ονομαστικές μετά ψήφου), συνολικής αξίας €95.540,00, η οποία προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος €2,81 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Οι ως άνω ίδιες μετοχές, που διατέθηκαν δωρεάν στα ανωτέρω στελέχη με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, αποκτήθηκαν από την Εταιρία δυνάμει των από 26.06.2020 και 16.06.2022 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και των από 03.08.2020 και 06.07.2022, αντίστοιχα, αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου, με μέση τιμή κτήσης €2,31281 ανά μετοχή.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρία κατέχει συνολικά 270.993 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,90% του συνόλου των μετοχών της.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu