Νέα

Μουζάκης: Αλλαγές στο Δ.Σ. με νέο CEO και αντιπρόεδρο

Ο Τζον-Πολ Γκάγκνουμ νέος διευθύνων σύμβουλος και ο Πέτρος Φώτης Φατούρου νέος αντιπρόεδρος

Μετά την παραίτηση του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνοντος συμβούλου, Ευάγγελου Βασιλάκου, το διοικητικό συμβούλιο στην εταιρείας Μουζάκης στη συνεδρίασή του στις 26.4.2024, αποφάσισε:

(α) Την εκλογή των (i) κ. Τζον-Πολ Γκάγκνουμ του Χέλγκε ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικού Μέλους και (ii) κ. Πέτρου-Φώτιου Φατούρου του Χρήστου ως νέου Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικού Μέλους, αμφοτέρων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ευάγγελου Βασιλάκου και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους.

(β) Την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Σώμα ως εξής:

Τζον-Πολ Γκάγκνουμ του Χέλγκε, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
Πέτρος-Φώτιος Φατούρος του Χρήστου, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Κωνσταντίνος-Νικόλαος Νιάρχος του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Αντώνιος Χλουβεράκης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και νόμιμος αναπληρωτής σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ΔΣ,
Ειρήνη Σαράντη του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Σαράvτης Χιώτης του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Επιπλέον, η στελέχωση των Επιτροπών α) Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και β) Ελέγχου παραμένει ως έχει, καθώς δεν μεταβλήθησαν οι ιδιότητες των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία τις απαρτίζουν, ενώ η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ως άνω ανασυγκρότησή του παραμένει ως εκείνη που καθόρισε η από 30.1.2023 Γενική Συνέλευση, ήτοι λήγουσα στις 30.1.2029.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu