Επιχειρήσεις

Μυτιληναίος: Στα 44,9 εκατ. τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου

Αύξηση κατά 11.9% της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στα €184,1 εκατ. από €164,5 εκατ. και της καθαρής κερδοφορίας μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στα €44,9 εκατ., από κέρδη €24,8 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο εμφάνισε ο όμιλος Μυτιληναίος.

Ο όμιλος εμφανίζει ισχυρές ταμειακές ροές που αποτυπώνονται στην περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού στα €344,2 εκατ. από €509,7 εκατ. το 2013 και €724,8 εκατ. το 2012.

Αναλυτικά, στο Εννεάμηνο του 2014 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, διαμορφώθηκε στα €927,6 εκατ., έναντι €1.051,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, μείωση που οφείλεται αποκλειστικά στις ρυθμιστικές αλλαγές της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας. Η βελτιωμένη επίδοση στους τομείς της Μεταλλουργίας και των Έργων EPC οδήγησαν σε αύξηση της τάξης του 12% των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €184,1 εκατ. από €164,5 εκατ. το Εννεάμηνο του 2013. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €44,9 εκατ., από κέρδη €24,8 εκατ. (ή σε συγκρίσιμη βάση ζημιών €2,7 εκατ. έχοντας αφαιρέσει το έκτακτο έσοδο που κατεγράφη από τη Διαιτησία ΔΕΗ – Αλουμινίου) την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του Ομίλου παρουσιάζει τη σημαντικότερη βελτίωση σε σύγκρισή τόσο με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και με το προηγούμενο Εννεάμηνο. Συγκεκριμένα ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €344,0 εκατ., έναντι €339,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανέρχονται σε €55,0 εκατ., έναντι €30,1 εκατ. στο Εννεάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 82,7%. Η συγκεκριμένη επίδοση αποτυπώνει πρώτιστα την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος «ΜΕΛΛΟΝ» και τη δραστική μείωση κόστους που επετεύχθη, η οποία συνδυάζεται πλέον με τις τρέχουσες ευνοϊκές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές όπως η ενίσχυση του ΔΟΛ. ΗΠΑ έναντι του Ευρώ, η μείωση των τιμών του πετρελαίου αλλά και η σταθεροποίηση των “all in” τιμών Αλουμινίου σε υψηλότερα επίπεδα.

Για ένα ακόμα τρίμηνο συνεχίστηκε η θετική πορεία του Τομέα Έργων EPC. Η ΜΕΤΚΑ κατέγραψε κύκλο εργασιών €468,3 εκατ. στο Εννεάμηνο του 2014, έναντι €405,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €78,3 εκατ. από €64,3 εκατ. το Εννεάμηνο του 2013 παρουσιάζοντας αύξηση 21,8%. Η ΜΕΤΚΑ, στο Εννεάμηνο του 2014, συνέχισε με επιτυχία την υλοποίηση των συμβάσεων στο εξωτερικό, που είχε αναλάβει το προηγούμενο διάστημα, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά το ασταθές περιβάλλον που διαμορφώθηκε στις αγορές της Μ. Ανατολής. Το επόμενο διάστημα η ΜΕΤΚΑ εστιάζει αφενός στο άνοιγμα νέων αγορών με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες και αφετέρου στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει συγκεντρώσει από την -επί σειρά ετών- αποτελεσματική εκτέλεση δύσκολων έργων σε χώρες με ασταθές πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο, για τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των έργων της στην Ελλάδα.

Ο Τομέας Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €121,9 εκατ. στο Εννεάμηνο του 2014, έναντι €311,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ως συνέπεια της μειωμένης ζήτησης και των ρυθμιστικών αλλαγών στη λειτουργία της αγοράς. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €57,8 εκατ. έναντι €72,5 εκατ., σε σύγκριση με το Εννεάμηνο του 2013. Το επόμενο διάστημα, ο Όμιλος θέτει ως προτεραιότητα τη δυναμική παρουσία της PROTERGIA στη λιανική αγορά και τη συνέχιση των επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ, προσβλέποντας στη σταδιακή ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς.

Οι θετικές επιδόσεις του Εννεάμηνου 2014 προδικάζουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης 2014.

Η σημαντική εξάλλου περαιτέρω βελτίωση των βασικών δεικτών των οικονομικών καταστάσεων, όπως η διεύρυνση του EBΙTDA (αύξηση τιμών πώλησης – μείωση κόστους), ύψος δανείων προς EBITDA (πλησιάζει το 1 που είναι η συνήθης τιμή του δείκτη αυτού για τις καλύτερες Ευρωπαϊκές εταιρίες) αλλά και τα καθαρά κέρδη (αναμένεται να διευρυνθούν ακόμα περισσότερο το τελευταίο τρίμηνο του έτους σαν αποτέλεσμα της μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους), δικαιώνουν τις επιλογές της Διοίκησης για συντηρητική διαχείριση στα χρόνια της κρίσης, με έμφαση στη μείωση του κόστους, τον πάση θυσία εξαγωγικό προσανατολισμό και τη διασπορά του χαρτοφυλακίου μεταξύ των τριών βασικών δραστηριοτήτων.

Ο Όμιλος εξέρχεται από την κρίση χωρίς καμία μείωση προσωπικού (αύξηση όπου χρειάστηκε, π.χ. εργοτάξια εξωτερικού) με υποδειγματική συμπεριφορά έναντι τραπεζών και πιστωτών (σε συνθήκες ανύπαρκτης εγχώριας ρευστότητας) και με μία βάση κόστους, know how και χρηματοοικονομική διάρθρωση ως ισχυρά εφόδια για το μέλλον, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων αλλά και της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Σημείωση

Σημειώνεται ότι για λόγους ορθής σύγκρισης τόσο τα ενοποιημένα μεγέθη του Ομίλου (EBITDA & καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) όσο και τα EBITDA του Τομέα της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων εμφανίζονται μειωμένα κατά €27,5 εκατ. ποσό που καταγράφηκε στο Εννεάμηνο του 2013 και αντιστοιχεί σε μη επαναλαμβανόμενο έσοδο προηγούμενων χρήσεων ως συνέπεια της Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας για την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας της θυγατρικής της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ» από τη ΔΕΗ με αναδρομική ισχύ από 01.07.2010.

close menu