Νέα

Mytilineos: 623 εκατ. ευρώ (+34%) καθαρά κέρδη το 2023 – Πίνει στην υγειά του φυσικού αερίου

Η εταιρεία ανακοίνωσε τα βασικά οικονομικά μεγέθη για τη χρονιά που πέρασε

Η εταιρεία MYTILINEOS ανακοίνωσε τα βασικά οικονομικά μεγέθη του 2023. Σύμφωνα με αυτά παρουσίασε:

  • 34% αύξηση στα Καθαρά Κέρδη Μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας που ανήλθαν σε €623 εκατ. έναντι €466 εκατ. το 2022. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά
    μετοχή διαμορφώθηκαν σε €4,50 έναντι €3,41 το 2022.
  • 23% αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €1.014 εκατ., έναντι €823 εκατ. το 2022.
  • O Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε €5.492 εκατ., σε σύγκριση με €6.306 εκατ. το 2022, μείωση που ήρθε ως συνέπεια της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας.
  • Προτεινόμενο μέρισμα €1,50 ανά μετοχή (Με ανοδική προσαρμογή για τις ίδιες μετοχές κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα €1.453 εκατ., μέγεθος από το οποίο έχει εξαιρεθεί ποσό ύψους €440εκατ., που αφορά σε δανεισμό χωρίς αναγωγή (non-recourse debt). Το προσαρμοσμένο Net Debt/EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,5x, επίπεδο εφάμιλλο εταιρειών εντός της επενδυτικής βαθμίδας.
Μια σειρά ενεργειών, όπως η επιτυχημένη έκδοση 7-ετούς Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €500εκατ. με επιτόκιο 4,0% τον Ιούλιο και η πρόσφατη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χρηματοδότηση €400 εκατ. για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας, έχουν  ισχυροποιήσει περαιτέρω το πιστωτικό προφίλ της Εταιρείας. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στις πρόσφατες αναβαθμίσεις από τις FITCH και S&P, με την MYTILINEOS να προσεγγίζει όλο και περισσότερο το επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας.

Ο κλάδος της ενέργειας ήταν και πάλι ο πιο κερδοφόρος. Παρά την πτώση του κύκλου εργασών του κλάδου σε 4,425 δισ. ευρώ (-18%) τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν 38% και ανήλθαν στα 766 εκατ. ευρώ από 554 εκατ. ευρώ.

Το περιθώριο Ebitda σημείωσε αύξηση κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες σε 17,3% από 10,3%.

Ο κλάδος μεταλλουργίας παρουσίασε αύξηση εσόδων 15% στα 942 εκατ. ευρώ αλλά τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν 8% στα 248 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές για το 2024

Στο ξεκίνημα του 2024, παρά τις θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό, καθώς συνεχίζεται η έντονη γεωπολιτική αστάθεια, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού θα κληθεί να προσέλθει στις κάλπες κατά τη διάρκεια του έτους.
Ωστόσο, παρά τις αβεβαιότητες, τις σημαντικές προκλήσεις αλλά και τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις που επιτεύχθηκαν το 2023, η MYTILINEOS προσβλέπει σε μια ακόμα χρονιά ανάπτυξης, βασιζόμενη στις μεγάλες επενδύσεις που υλοποιούνται και σταδιακά ενισχύουν τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα στον Κλάδο της Ενέργειας:
• Η αύξηση της θερμικής παραγωγής από τη νέα μεγάλη μονάδα (826MW), σε συνδυασμό με την ενίσχυση του καλαθιού ενεργειακών πηγών με ίδια ΑΠΕ αλλά και με PPAs αναμένεται να ενισχύσουν τις οικονομικές επιδόσεις.
• Η PROTERGIA, στηριζόμενη στο ανταγωνιστικότερο καλάθι που έχει εξασφαλίσει, συνεχίζει να αυξάνει την πελατειακή της βάση και να αναπτύσσεται τόσο οργανικά, όσο και μέσω νέων εξαγορών, ενώ συνυπολογίζοντας και την κάλυψη των αναγκών του Αλουμινίου, στοχεύει να ξεπεράσει σε πρώτη φάση το 20% της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
• Ο Τομέας M Renewables αναμένεται να συνεχίσει, με ακόμα πιο εντατικό ρυθμό την ανοδική του πορεία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, με τη δραστηριότητα των μπαταριών αποθήκευσης να ενισχύεται συνεχώς.
• O Τομέας M Power Projects, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω εισέρχεται δυναμικότερα στον τομέα των δικτυών, με περαιτέρω ενίσχυση του ενόψει της ενεργειακής μετάβασης σε παγκόσμιο επίπεδο.
• Ο Τομέας M Integrated Supply &Trading συνεχίζει να αναπτύσσεται συμπληρώνοντας συνεχώς τη γκάμα των προϊόντων που περιλαμβάνει στο portfolio του, προσθέτοντας ηλεκτρική ενέργεια και CO2 πέραν του φυσικού αερίου και διευρύνει το γεωγραφικό του αποτύπωμα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τη μεγάλη υποχώρηση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων και να διατηρήσει (αν όχι επαυξήσει) την κερδοφορία του.
Τέλος, όσον αφορά στον Κλάδο της Μεταλλουργίας, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της καλής πορείας, απέναντι στις σοβαρές προκλήσεις των παγκόσμιων αγορών.
Όλοι οι ανωτέρω παράγοντες και εξελίξεις δημιουργούν μία καταρχήν συγκρατημένη αισιοδοξία.  Σύμφωνα με την πάγια πολιτική της MYTILINEOS, πιο σαφή δείγματα  για την πορεία εργασιών και τις εκτιμήσεις για όλο το 2024 θα αναλυθούν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:
«Τα αποτελέσματα του 2023 μας αφήνουν πολύ ικανοποιημένους. Πρώτον, επειδή δικαιώσαμε τους μετόχους και stakeholders που πίστεψαν ότι η μεγάλη αύξηση των αποτελεσμάτων του 2022 δεν ήταν συγκυριακή, αλλά ξεκάθαρη αλλαγή πίστας για την εταιρεία. Και δεύτερον, διότι τόσο η καθαρή κερδοφορία, όσο και η λειτουργική, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.

Είμαστε, όμως, ιδιαίτερα συνειδητοποιημένοι για το γεγονός πως τα αποτελέσματα αυτά αυξάνουν τις ευθύνες μας απέναντι στους εργαζομένους μας, τους μετόχους, τους stakeholders, αλλά και την κοινωνία τελικά. Και όπως πάντα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να φανούμε αντάξιοι των ευθυνών που αναλαμβάνουμε. Με υπερηφάνεια, αλλά και ταπεινότητα, συνεχίζουμε. Κατά τη διάρκεια του 2023, η MYTLINEOS συνέχισε να προωθεί σταθερά τους στρατηγικούς της στόχους, μέσω μιας σειράς εξαγορών, όπως των εταιρειών Watt & Volt, Unison, EfAEnergy και Volterra, που ενδυναμώνουν περαιτέρω τον ενεργειακό πυλώνα της Εταιρείας, ενώ παράλληλα επιταχύνεται η διείσδυση στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Β. Αμερικής στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Παράλληλα, στον Κλάδο της Μεταλλουργίας, η εξαγορά της IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ καθιστά πλέον την MYTILINEOS ως το μεγαλύτερο παραγωγό βωξίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας περαιτέρω το καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής.

Οι διαδοχικές αναβαθμίσεις από στους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, η συνεχής αύξηση της συμμετοχής ξένων θεσμικών επενδυτών, η διεύρυνση της κάλυψης από αναλυτές των μεγαλύτερων οίκων, η εισαγωγή της MYTILINEΟS στην παγκόσμια ελίτ των εταιρειών με υψηλές επιδόσεις σε θέματα ESG (με αξιολόγηση AA από τον MSCI) και η παρουσία στους δείκτες βιωσιμότητας Dow Jones, αποτυπώνουν με τον πιο πειστικό τρόπο την πρόοδο της Εταιρείας και τον ολοένα και υψηλότερο βαθμό διεθνοποίησης».

Εδώ αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας 

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu