Επιχειρήσεις

Noval Property: Ο Μιχαήλ Παναγής νέο μέλος στο ΔΣ

Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Γεωργίου Στεργιόπουλου

Η Noval Property ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 05.03.2024, ομοφώνως αποφάσισε:

α) Την εκλογή του Μιχαήλ Παναγή, ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Γεωργίου Στεργιόπουλου, και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ως αναφέρεται κατωτέρω.

Ο Μιχαήλ Παναγής πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για την εκλογή του στην ανωτέρω θέση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 16ης Ιουλίου 2021.

β) Την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, ως ακολούθως:

1) Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2) Παναγιώτης Καπετανάκος του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος, και Διευθύνων Σύμβουλος

3) Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος,

4) Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος,

5) Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6) Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

7) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

8) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

9) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος

γ) Τον εκ νέου ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κου Βασίλειου Λουμιώτη, ως Ανώτατου Ανεξάρτητου Μέλους (“Senior Independent Director”), κατά την έννοια της σχετικής Ειδικής Πρακτικής των παρ. 2.2.21 και 2.2.22 του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) με τις προβλεπόμενες στις προαναφερθείσες διατάξεις του ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αρμοδιότητες, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε υπόψη τη μακρά επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία του ως άνω ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την υψηλή επιστημονική κατάρτισή του και τη διδακτική εμπειρία του στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και τις διοικητικές ικανότητές του εκ της συμμετοχής του, ως μέλους, σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και εκ της έως τώρα θητείας του, ως μέλους και Προέδρου, σε επιτροπές εισηγμένων εταιρειών.

Η θητεία των μελών του εκλεγέντος, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8ης Ιουνίου 2023, Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 08.06.2024, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ’ του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu