Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,3 δισ. ευρώ από 3μηνα έντοκα – Στο 1,9% αυξήθηκε το επιτόκιο

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1 δισ. ευρώ διενήργησε σήμερα Τετάρτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Κατά την έκδοση έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,625 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,93 φορές, έναντι κάλυψης 1,32 στη δημοπρασία της 10ης Δεκεμβρίου.

Συνολικά ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 1,3 δισ. ευρώ και η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,90% έναντι 1,8% στην προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση στις 10 Δεκεμβρίου. Η αύξηση του επιτοκίου κρίνεται δικαιολογημένη δεδομένου του πολιτικού περιβάλλοντος.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των βασικών διαπραγματευτών αγοράς (primary dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014, στις 12μ.μ.

close menu