Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,625 δισ. ευρώ από 6μηνα έντοκα με επιτόκιο 2,3%

Το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ άντλησε ο ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) από έντοκα γραμμάτια 6μηνης διάρκειας.

Η μέση απόδοση αυξήθηκε στο 2,30% από 2,15% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία, ενώ η έκδοση καλύφθηκε 1,58 φορές, από 1,81 προηγουμένως.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Οικονομία

close menu