Επιχειρήσεις

Οι τρεις κλάδοι που έριξαν συνολικά τον τζίρο των επιχειρήσεων το Μάιο

Αντίθετα, μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού τομέα.

H Ελληνική Στατιστική Αρχή την περασμένη Παρασκευή δημοσιοποίησε τα στοιχεία για την πορεία του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων για το μήνα Μάιο.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2023 ανήλθε σε 30,001 δισ. ευρώ, σημειώνοντας
μείωση 1,0% σε σχέση με τον Μάιο 2022, που είχε ανέλθει σε 30,295 δισ. ευρώ.

Πτώση σημείωσε ο κύκλος εργασιών και σε μηνιαία βάση δηλαδή σε σύγκριση με τον προηγούμενο Απρίλιο του 2023. Ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο του 2023 είχε ανέλθει σε 27,776 δισ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2023 σε σύγκριση με τον Μάιο 2022 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 36,0%.

Τη μικρότερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Νερού. Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης, κατά 5,4%.

Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες, κατά  66,0% και ακολούθησαν οι επιχειρήσεις εκαπίδευσης +56,4%.

Συνολικά από τους 20 επί μέρους κλάδους πτώση σε ετήσια βάση παρουσίασαν μόνο τρεις κλάδοι, αλλά ανάμεσα σε αυτούς ο κλάδος της μεταποίησης, που είναι και ο πιοδεύτερος μεγαλύτερος (μετά το χονδρικό και λιανικό εμπόριο) και αυτό αποτελεί ένδειξη ανησυχίας.

  • Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά -36,0%.
  • Παροχή Νερού. Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης -5,4% και
  • Μεταποίηση -12,8%.

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες:

close menu