Επιχειρήσεις

Οινοποιείο Παλυβού: Τροποποίηση επενδυτικού σχεδίου

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται σε 150.625 ευρώ.

Τροποποιήθηκε η απόφαση (υπ’ αρ. 155387/11.05.2022) του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με την οποία έγινε η υπαγωγή της επιχείρησης «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΛΥΒΟΥ Ε.Ε.» (δ.τ.
«ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΥΒΟΥ»), στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Β’ κύκλος), για την ενίσχυση της
επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

Με την υπ’ αρ. 248566/18.07.2023 πρόσφατη απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου το συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είναι ίσο με 150.625,79 € και το συνολικό ενισχυόμενο κόστος ίσο με 150.625,79 €.

Το ποσό της επιχορήγησης θα ανέλθει στο ποσό των 82.844,18 €, ήτοι ποσοστό 55,00% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Το Κτήμα Παλυβού βρίσκεται στην περιοχή της Νεμέας, όπου βρίσκεται ίσως ο μεγαλύτερος αμπελώνας των Βαλκανίων, το «Μπορντό της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», με αμπελοκαλλιέργεια 25.000 στρεμμάτων.

close menu