Τουρισμός

Όλγα Κεφαλογιάννη: 387 εκατ. ευρώ σε φορείς του τουρισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η υπουργός τουρισμού παρουσίασε ότι τα έργα που έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Περισσότερα από 387 εκατ. ευρώ φέρνει το Ταμείο Ανάκαμψης στη «βαριά βιομηχανία» της χώρας, τον τουρισμό για έργα που θα θέσουν τις βάσεις για την Ελλάδα του αύριο. Στην παρουσίαση που έκανε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σε δικαιούχους, τόνισε ότι τα έργα που έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), διαρθρώνονται σε τέσσερις άξονες:

 • Στην προώθηση της βιωσιμότητας των προορισμών
 • Στη διαφοροποίηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
 • Στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Και τέλος στην ενίσχυση της προώθησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με νέα προσέγγιση και αξιοποίηση νέων εργαλείων.
  Όπως είπε η κα Κεφαλογιάννη, αυτοί οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελούν μία μοναδική ευκαιρία για τον ελληνικό τουρισμό που δεν πρόκειται να επαναληφθεί, ενώ με δεδομένο ότι τα χρονοδιαγράμματα της Κομισιόν είναι σφιχτά, τα έργα απευθύνονται σε «όποιον είναι έτοιμος και ώριμος να ενταχθεί και να τα υλοποιήσει».

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων δυνητικών δικαιούχων «κλείνουν», ανά έργο, το πολύ μέχρι το Μάρτιο του 2024 και με ορίζοντα υλοποίησης των έργων μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2025.

Οι δράσεις του υπουργείου Τουρισμού

Τα κονδύλια θα απορροφηθούν σε 4 δράσεις ΤΑΑ του υπουργείου Τουρισμού με γνώμονα την ενίσχυση της ολοκληρωμένης και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, που είναι η Τουριστική Ανάπτυξη (322 εκατ. ευρώ), η Τουριστική Εκπαίδευση (45 εκατ. ευρώ), ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (10 εκατ. ευρώ) και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΤ (10 εκατ. ευρώ).

Οι προϋπολογισμοί για κάθε δράση και υποκατηγορία δράσης διαμορφώθηκαν βάσει έρευνας αγοράς, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, ενώ η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνεται κατά χρονική σειρά υποβολής επενδυτικών σχεδίων έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, στη βάση του «First come, first served».

Σε ό,τι αφορά την Τουριστική Ανάπτυξη, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και θα υλοποιηθούν άμεσα τέσσερα υποέργα που αφορούν στη Διαχείριση προορισμών (16,2 εκατ. ευρώ), την αναβάθμιση εγκαταστάσεων χιονοδρομικών και ορειβατικών καταφυγίων (56,5 εκατ. ευρώ), τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε παραλίες (17,1 εκατ. ευρώ) και την αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων (159 εκατ. ευρώ). Οι δράσεις αυτές κινητοποιούν ήδη πόρους ύψους περίπου 222 εκατομμυρίων ευρώ.

Απ’ αυτά, τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνουν τα έργα που αφορούν την αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων, με συνολική δημόσια δαπάνη 159 εκατ. ευρώ ενώ θα κινητοποιήσουν άλλα 300 εκατ. ευρώ ιδιωτικής συμμετοχής. Στόχος είναι η κάλυψη της αυξημένης ζήτησης της αγοράς και της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας του σχετικού τουριστικού προϊόντος διεθνώς, με ιδιαίτερη έμφαση στην απεξάρτηση από τον άνθρακα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Τουριστικών Λιμένων και η σύμβαση για υπηρεσίες νομοτεχνικής υποστήριξης. Σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων, εδώ θα κατευθυνθούν πόροι ύψους σχεδόν 140 εκατ. ευρώ για έργα με ανώτατο όριο ανά επενδυτικό σχέδιο έως 10 εκατ. για τις μαρίνες, έως 6 εκατ. για τα τουριστικά καταφύγια και έως 3 εκατ. ευρώ για τα αγκυροβόλια. Με δεδομένο ότι υπάρχουν 150 χωροθετημένοι τουριστικοί λιμένες στην Ελλάδα, εφόσον είναι ώριμοι, θα μπορούν όλοι να χρηματοδοτήσουν έργα αναβάθμισης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης είναι η 27η Δεκεμβρίου 2023.

Τα υποέργα
Συνοπτικά, η δράση Τουριστική Ανάπτυξη περιλαμβάνει τα υποέργα:

 • Διαχείριση Προορισμών, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ. Από τις 3 Νοεμβρίου έχει δημοσιευτεί η Διακήρυξη με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου που αφορά στη δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών.
 • Ορεινό Τουρισμός, με προϋπολογισμό 56 εκατομμύρια ευρώ. Στις 25 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκαν οι σχετικές προσκλήσεις, με λήξη προθεσμίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων την 31η Μαρτίου 2024.
 • Τουρισμός υγείας και ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών, με προϋπολογισμό 28 εκατομμύρια ευρώ. Το σχέδιο της σχετική πρόσκλησης δυνητικών δικαιούχων βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας.
 • Aύξηση της αναγνωρισιμότητας των αγροτουριστικών και γαστρονομικών προορισμών και δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται αρχικά η ανάπτυξη ενός Δικτύου Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Τουρισμού.
 • Αναβάθμιση των υποδομών των τουριστικών λιμένων ανά την επικράτεια, συνολικού προϋπολογισμού 159 εκ. ευρώ.
 • Βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «Προσβάσιμες Παραλίες», προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ. Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται επιπλέον έργο που περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση εκπόνησης μελετών για νέα καταδυτικά πάρκα καθώς και αναβάθμιση υφιστάμενων θαλάσσιων πάρκων. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται ακόμα η σύναψη Συμβάσεων: για τη δημιουργία σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας πληροφόρησης του κοινού και για ενέργειες προώθησης και προβολής τους καταδυτικού τουρισμού.

Δράση Τουριστική Εκπαίδευση

Η παροχή ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από παρόχους κατάρτισης,
Καταβολή επιδόματος σε τουλάχιστον 18.000 καταρτιζόμενους για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης.
Δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων

MyDigitalTourism

Δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΤ (Βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης που αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα)

 • δημιουργία Ψηφιακού Τουριστικού Χάρτη όπου θα παρουσιάζεται με λεπτομέρεια το τουριστικό προϊόν της χώρας και θα αποτυπώνονται με ελκυστικό τρόπο τα ειδικά χαρακτηριστικά των προορισμών. Ενδεικτικά, η πληροφόρηση θα αφορά, σε αξιοθέατα, δραστηριότητες/εμπειρίες και τοπικά προϊόντα. Θα προηγηθεί, βεβαίως, λεπτομερής χαρτογράφηση των πόρων κάθε τουριστικού προορισμού.
 • δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου. Το εργαλείο αυτό θα λειτουργήσει ως αυτόνομη συλλογή πληροφοριακού υλικού του ΕΟΤ στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς.
 • θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης των ταξιδιωτών. Με χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης 2ης γενιάς, θα παρέχει στο κοινό πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και θα περιλαμβάνει μια διαδικτυακή πύλη που θα αποτελέσει την μετεξέλιξη του υφιστάμενου επίσημου portal visitgreece.gr, αλλά και μια εφαρμογή για φορητές συσκευές.

  Η κα Κεφαλογιάννη επεσήμανε πως το Υπουργείο εργάζεται εντατικά ώστε να επιτύχει τη μέγιστη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, ενώ τόνισε πως διαθέτει το σχέδιο και την πολιτική βούληση ώστε να κερδίσει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Με την υλοποίηση όλων των έργων που έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε, κατέληξε η υπουργός Τουρισμού, στοχεύουμε σε μια ανάπτυξη που αφορά όλη τη χώρα και τα οφέλη της οποίας θα κατανέμονται στην κοινωνία και τους πολίτες ισόρροπα δίκαια και ανταποδοτικά.

close menu