Τράπεζες

Επιτόκια: Πιο ψηλά το επιτοκιακό περιθώριο των τραπεζών στο 5,86% τον Ιούλιο

Και αυτό γιατί οι τράπεζες αύξησησαν (πάλι) περισσότερο τα επιτόκια των δανείων στο 6,31% και λιγότερο των καταθέσεων στο 0,35%

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) δημοσιοποίησε τα στοιχεία για την πορεία των επιτοκίων των δανείων και των καταθέσεων για τον μήνα Ιούλιο του 2023. Για μία ακόμα φορά προχώρησαν σε αύξηση των επιτοκίων των δανείων  περισσότερο και λιγότερο των καταθέσεων, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την οικονομία και ανταμοίβοντας ακόμα λιγότερο τους καταθέτες. Αυτό συμβαίνει την ώρα που ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης δήλωσε ότι το μεγαλύτερο κόστος για τις επιχειρήσεις είναι το τραπεζικό και με μία δόση αγανάκτησης και ειρωνείας προς την κυβέρνηση πρότεινε να καθιερωθεί και »καλάθι των τραπεζών».

Τα βασικά σημεία της πορείας των επιτοκίων σύμφωνα με την ΤτΕ είναι τα εξής:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τρολάρισμα Καφούνη στο Μαξίμου: «Καλάθι των επιτοκίων» τώρα – Δυσβάσταχτος ο δανεισμός των επιχειρήσεων

Με αφορμή την έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για την πορεία των θερινών εκπτώσεων, που ανέδειξε πως τράπεζες και super markets αδειάζουν το πορτοφόλι του κανταναλωτή

  • Τον Ιούλιο του 2023, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια των νέων καταθέσεων και νέων δανείων αυξήθηκαν στο 0,35% και 6,21% αντίστοιχα.
  • Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 5,86  εκατοστιαίες μονάδες από 5,51% τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο.
  • Τον Ιούλιο του 2023, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκαν στο 0,41% και 6,24% αντίστοιχα.
  • Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 5,83 εκατοστιαίες μονάδες.Αναλυτικά:
  1. Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, και διαμορφώθηκε στο 0,35%.

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,02% και 0,12% αντίστοιχα.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,50%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 43 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,71%.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 39 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,21%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,77%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 43 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 13,01%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,19%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης στο 6,71%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 7,70%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 47 μονάδες βάσης, τον Ιούλιο του 2023, και διαμορφώθηκε στο 6,10%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,74%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 39 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,86%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 69 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,78% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης στο 6,14%.

  1. Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,41%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά  αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,44%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 30 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,50%.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,24%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,39%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,99%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης στο 6,24%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 7,07%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Μάιος      2023Ιούνιος    2023Ιούλιος    2023
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣΝοικοκυριών μίας ημέρας0,020,020,02
Επιχειρήσεων μίας ημέρας0,110,120,12
Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος1,311,421,50
Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος2,102,282,71
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων0,280,310,35
ΔΑΝΕΙΑΚαταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια15,0114,8714,77
Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια6,426,506,71
Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια7,617,687,70
Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο3,834,034,19
Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο12,3412,5813,01
Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο:5,995,636,10
 -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ7,075,475,86
 -δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ6,195,095,78
 -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ5,925,746,14
Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο6,135,495,74
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων6,045,826,21
  Περιθώριο επιτοκίου5,765,515,86

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Μάιος      2023Ιούνιος    2023Ιούλιος    2023
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣΝοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη1,251,361,44
Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη1,982,202,50
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων0,330,370,41
ΔΑΝΕΙΑΣτεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών4,394,394,39
Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών7,827,897,99
Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών5,686,086,24
Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών6,997,067,07
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων5,926,146,24
  Περιθώριο επιτοκίου5,595,775,83

Σημειώσεις:

  1. Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
  2. Για τον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.
  3. Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.
  4. Το ποσό των νέων δανείων αφορά ποσά νέων δανειακών συμβάσεων που συνομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς και όχι εκταμιεύσεις δανείων.
googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu