Επιχειρήσεις

Όμιλος Βιοκαρπέτ: Πτώση 39% στα καθαρά κέρδη και 9% στις πωλήσεις για το 2023

Ο Πρόεδρος Βιοκαρπέτ, Γιάννης Καντώνιας,

EBITDA στα 20,04 εκατ. ευρώ και αύξηση 163% στις καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές στα 12 εκατ. ευρώ για το 2023

Ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2023, χρονιά κατά την οποία το ένα από τα δύο εργοστάσια της θυγατρικής εταιρείας «ΕXALCO AE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», το οποίο βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή Κουλούρι Λάρισας, εξαιτίας της πλημμύρας Daniel και των φαινομένων που έπληξαν την περιοχή, ανέστειλε προσωρινά την λειτουργία του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε:

Α’. Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

 • Οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν κατά την χρήση του 2023 σε €209,99 εκ. έναντι €231,22 εκ. την αντίστοιχη χρήση του 2022, μείωση κατά 9%.
 • Οι εξαγωγές του ομίλου ανήλθαν κατά την χρήση του 2023 σε €108,31 εκ. έναντι €135,68 εκ. την αντίστοιχη χρήση του 2022, μείωση κατά 20,17%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 51,58% του συνολικού τζίρου. 
 • Οι πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας ανήλθαν κατά την χρήση 2023 σε €101,68 εκ. έναντι €95,55 εκ. το 2022, αύξηση κατά 6,43%. 

EBITDA 

 • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά την χρήση 2023 σε €20,04 εκ., έναντι €21,88 εκ. την αντίστοιχη χρήση 2022, μείωση κατά 8%. 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

 • Ο Όμιλος παρουσιάζει κέρδη προ φόρων για την χρήση 2023 €6,28 εκ. έναντι €10,84 εκ. για την χρήση 2022, μείωση κατά 42%. 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 

 • Ο Όμιλος παρουσιάζει ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατά την χρήση 2023 σε €5,58 εκ., έναντι κερδών σε €9,13 εκ. την αντίστοιχη χρήση 2022, μείωση κατά 39%.

Β’ Μητρική Εταιρεία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.»

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 • Οι καθαρές πωλήσεις την μητρικής εταιρίας ανήλθαν κατά την χρήση του 2023 σε €9,45 εκ.€ έναντι €9,76 εκ. την αντίστοιχη χρήση του 2022, μείωση κατά 3%. 

EBITDA 

 • Τα κέρδη της μητρικής εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν κατά την χρήση 2023 σε €2,28 εκατ. έναντι κερδών €2,51 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του 2022, μείωση κατά 9%.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

 • Οι ζημιές της μητρικής εταιρίας προ φόρων για την χρήση 2023 ανήλθαν σε €(0,18) εκ. έναντι κερδών €0,75 εκ. την χρήση 2022.

 ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 

 • Οι ζημιές μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε €(0,39) εκ. κατά την χρήση του 2023, έναντι κερδών €0,55 εκ. την αντίστοιχη χρήση 2022.
 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Το 2023 ήταν μια χρονιά κερδοφορίας που επηρεάστηκε από το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος, με ισχυρές ταμειακές ροές και ολοκλήρωσης της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της θυγατρικής εταιρείας «ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», που στις 21/2/2023 υπέγραψε σύμβαση ανάληψης νέου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 65.000.000€, με το οποίο εξόφλησε το παλιό Κοινό Ομολογιακό Δάνειο και τακτοποίησε τα κεφάλαια κίνησης, με νέους ευνοϊκότερους όρους. 

Οι στρατηγικές επενδύσεις του Ομίλου συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια του 2023, ολοκληρώνοντας όλα τα έργα που είχαν προγραμματιστεί στον τομέα της μεταλλουργίας, καθώς και όλα τα έργα στον τομέα της ενέργειας, για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου. Σημαντικό γεγονός αποτέλεσε και η ολοκλήρωση της απορρόφησης της θυγατρικής εταιρείας ALBIO DATA ΜΟΝ. Α.Ε. 

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2023 το ένα από τα δύο εργοστάσια της θυγατρικής εταιρείας «ΕXALCO AE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», το οποίο βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή Κουλούρι Λάρισας, εξαιτίας της πλημμύρας Daniel και των φαινομένων που έπληξαν την περιοχή, ανέστειλε προσωρινά την λειτουργία του. Χάρη στη βοήθεια όλου του προσωπικού και σε χρόνο ρεκόρ το εργοστάσιο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία εντός 21 ημερών. 

Ταυτόχρονα έγινε καταγραφή όλων των ζημιών και η εταιρία ολοκλήρωσε των διακανονισμό της ζημιάς με τις ασφαλιστικές εταιρίες, στις 14 Δεκεμβρίου 2023 και αποζημιώθηκε, για την ασφαλιστική κάλυψη των αποθεμάτων, των μηχανημάτων και των κτιριακών εγκαταστάσεων με το ποσό των 6.600.000,00 €, που εκταμιεύτηκε πλήρως στις αρχές του 2024. 

Ο Όμιλος Βιοκαρπέτ απέδειξε ότι έχει δυνατά αντανακλαστικά, δεν λυγίζει στις δυσκολίες, αλλά έχει την γνώση, την δύναμη και το πάθος να τις αντιμετωπίσει. 

2 Η Διοίκηση του Ομίλου είναι προσηλωμένη στους στόχους της, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του προσωπικού της, των μετόχων της και της τοπικής κοινωνίας. Η οικονομία σταδιακά δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, με την ανάπτυξη στην Ελλάδα να παραμένει σε θετικό πρόσημο και αναμένεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερή στο 2,3% το 2024 και το 2025, ενώ και ο πληθωρισμός αρχίζει να αποκλιμακώνεται. 

H μείωση του πληθωρισμού αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα επιτόκια και κατ’ επέκταση στο κόστος χρηματοδότησης του Ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ. Από την άλλη πλευρά, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος στη λωρίδα της Γάζας, καθώς και τα προβλήματα της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά θάλασσα, μπορεί να οδηγήσουν σε νέο κύμα αύξησης των τιμών, κυρίως στην ενέργεια και τα καύσιμα. 

 1. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2024 

Οι προοπτικές για το 2024 προδιαγράφονται αισιόδοξες για την Διοίκηση του Ομίλου, η ολοκλήρωση της μεταφοράς όλης της παραγωγικής διαδικασίας της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ στο Κουλούρι Λάρισας στις αρχές Απριλίου του 2024, αναμένεται να φέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας και να βοηθήσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, από το Β’ εξάμηνο του 2024 και κυρίως το έτος 2025. 

Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ στη Νίκαια Λάρισας, που θα αδειάσουν πλήρως μέχρι τα μέσα του 2024. Η Διοίκηση του Ομίλου με σκοπό να τα αξιοποιήσει, έχει ήδη συνάψει συμφωνητικά ενοικίασης, ώστε να φέρει επιπλέον έσοδα για την εταιρεία. Επίσης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2024 και το νέο οριζόντιο βαφείο, που έχει ήδη παραληφθεί και έχουν αρχίσει οι εργασίες εγκατάστασης του. 

3. Τέλος μέσα στο 2024 θα αρχίσουν και οι εργασίες για δύο νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ένας της μητρικής ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και ο άλλος της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ, ισχύς 12MW, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την 100% επάρκεια του Ομίλου σε ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλότερο κόστος.

Τα οικονομικά στοιχεία για το 2023 της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu